Karol Darwin
Darwin był mężczyzną niskiego wzrostu. Mierzył jedynie 152 cm. Miał brązowe włosy z bokobrodami i łysiną na szczycie głowy. Z upływem lat osiwiał i zapuścił brodę. Poruszał się o lasce, powoli i ostrożnie. Rozmawiając z kimś, bardzo często gestykulował i jąkał się.
Urodził się 12 lutego 1809 roku w angielskim miasteczku o nazwie Shrewsbury. W swojej autobiografii wspomina, że był niegrzecznym i nieco naiwnym dzieckiem. Opisuje siebie jako niezdarę. Przytacza historię z dzieciństwa, kiedy to idąc po murze zamyślił się i spadł z wysokości ośmiu metrów. Wyszedł z tej sytuacji bez szwanku.<br />
W 1825 roku zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Edynburskim. Kierunek ten nie okazał się trafny. Po dwóch latach nauki Darwin porzucił studia lekarskie na rzecz kształcenia w kierunku teologicznym. Podczas tych studiów dodatkowo zagłębiał się w botanice, geologii i zoologii.
Pod koniec 1831 roku wyruszył na pokładzie okrętu JKM „Beagle” na ekspedycję w rejony Ameryki Południowej. Zebrał bogate kolekcje zoologiczne, paleontologiczne, botaniczne i geologiczne, z których część sam opracował naukowo.
W roku 1839 Karol Darwin poślubił swoją kuzynkę, Emmę Wedgwood. Mieli dziesięcioro dzieci, z czego siedmioro dożyło wieku dorosłego. Śmierć trójki potomstwa, a w szczególności dziesięcioletniej Annie, była powodem przejścia na agnostycyzm i załamania psychicznego, jakie przeszedł przyrodnik.
Koncepcję ewolucji i mechanizmu ją powodującego podsunęły Darwinowi obserwacje fauny dokonane podczas wyprawy do Ameryki. Rozwijał ją samotnie, później wtajemniczał żonę oraz zaprzyjaźnionych przyrodników. W 1859 roku wydał książkę „O powstawaniu gatunków”. Okazała się ona przełomem, jej pierwsze wydanie zostało sprzedane w 5000 egzemplarzy. Teorię ewolucji oparł na prawie różnorodności organizmów, prawie walki o byt (przetrwają najsilniejsi), prawie dziedziczenia oraz doboru naturalnego.
Uczył się przeciętnie. Pierwsze przejawy zainteresowania przyrodą pojawiły się we wczesnym dzieciństwie. Wtedy jego matka pokazała mu, jak zmienić kolor kwiatów używając barwników spożywczych. Jako młody chłopiec zbierał dla przyjemności minerały i owady. Każde wakacje spędzał w północnej Walii wraz z rodziną. Zachwycał się naturalnym pięknem tego rejonu. Na jego pasję miała wpływ książka „Cuda świata”, którą czytał wiele razy. Za sprawą swojego brata, w wieku 13 lat zaczął interesować się chemią, co później przydało się w jego karierze.
Do mniej znanych zasług Darwina zalicza się wyjaśnienie roli dżdżownic w spulchnianiu gleby oraz różne prace botaniczne. Opracowania przyniosły mu powszechne uznanie, członkostwo prestiżowych towarzystw naukowych oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu w Cambridge.
Karol Darwin zmienił świat publikując swoją teorię ewolucji. Było to rewolucyjne osiągnięcie, zmieniło dotychczasowe postrzeganie świata przez ludzi. Poglądy uczonego początkowo wzbudzały wielkie emocje. Dzięki genetyce, mechanizm doboru naturalnego opracowany przez Darwina stał się wkrótce głównym wyjaśnieniem procesu ewolucji. Dowiódł, iż człowiek i małpa posiadają wiele cech wspólnych. Jego teoria wywarła duży wpływ na myśl filozoficzną, stała się podstawą współczesnej biologii.
Darwin zmarł 19 kwietnia 1882 roku. Został pochowany w Opactwie Westminsterskim, obok Isaaca Newtona.
Okładka książki &quot;O powstawaniu gatunków&quot;. upload.wikimedia.org
Karykatura Darwina, która jako jedna z wielu utożsamiała uczonego z jego teorią ewolucji. upload.wikimedia.org
Podczas pobytu na wyspach Galapagos, Karol Darwin odkrył grupę kilkunastu podobnych do siebie ptaków. Pochodzą od jednego, wspólnego przodka, który przybył na wyspy wieki temu. Na skutek radiacji ewolucyjnej, czyli zróżnicowania grupy spokrewnionych ze sobą organizmów, przystosowały się one do różnych warunków.
www.tubechop.com TubeChop allows you to easily chop a funny or interesting section from any YouTube video and share it.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.