Ke Kula o Kamehameha ma Hawaiʻi
Ke Kula Kiʻekiʻe o Kamehameha ma Hawaiʻi sites.google.com KSH Kula Kiʻekiʻe
Ke Kula Haʻahaʻa o Kamehameha ma Hawaiʻi blogs.ksbe.edu Kamehameha Schools Hawaiʻi Kula Haʻahaʻa | Mohala ka wai i ka maka o ka pua
Ke Kula Waena o Kamehameha ma Hawaiʻi hawaii.ksbe.edu
Paiʻea Stadium
Naeʻole Aquatic Facility
Kamakaʻeha Performing Arts
Koaiʻa Gymnasium
Koaiʻa Classrooms/ Lockers
Ke Aliʻi Bernice Pauahi Bishop Administration Building
Kekuʻiapoiwa Learning Center
Kameʻeiamoku: Baseball Field
Kamanawa Softball Field
Keōua kupuapaikalaninui Science Building
Keawe ikekahialiʻiokamoku Dining Hall
Kaʻōleiokū Languages, Visual Arts, Engineering & Design, Hale Pāhana Kīpaepae, Counseling, & Student Activities Center
Konia Social Studies Building
Pākī Math & Language Art Building
William Charles Lunalilo Auditorium

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.