Nowe Żerniki- koncepcja targowiska
Targowisko po zmroku www.wroclaw.pl
Targowisko za dnia www.wroclaw.pl
Targowisko po zmroku www.wroclaw.pl
Targowisko w ciągu dnia www.wroclaw.pl
Plan Nowych Żernik nowezerniki.pl
Koncepcja modułu zadaszania www.wroclaw.pl
Możliwość etapowania budowy zadaszenia www.wroclaw.pl
www.youtube.com Prezentacja wymodelowanego fragmentu osiedla Nowe Żerniki, które w najbliższych latach powstanie we Wrocławiu. Animacja wykonana w programie SketchUp, była p...
Schemat kształtowania wiaty targowej www.wroclaw.pl

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.