Jouluikoni
<div>KOE JA KUVAILE</div><div><br></div><div><br></div><div><b>Värit ja muodot</b></div><div><br></div><div>Mitä värejä/muotoja/hahmoja näet? </div><div>Miten asiat on sommiteltu? </div><div><br></div><div><b>Liike ja tapahtumat</b></div><div><br></div><div>Minkälaisia asentoja tai liikettä kuvassa on? (näytä kehollasi)</div><div>Mitä kuvassa tapahtuu?</div><div><br></div><div><b>Tuoksut, maut, tunnelmat</b></div><div><br></div><div>Mitä tuoksuja tai makuja kuvassa voisi olla? </div><div>Mitä ääniä kuvassa kuuluu?</div><div>Minkälainen tunnelma kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvassa kiinnostaa/miellyttää/ärsyttää sinua? Missä kohtaa kuvaa haluaisit itse olla?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/1-adventti/id19009106">Lisää ohjeita työskentelyyn</a></div>
<div><b>LUE JA TULKITSE</b></div><div><br></div><div>Seuraaviin tehtäviin löydät vastaukset tutkimalla kuvaan lisättyjä aineistoja.</div><div><br></div><div><b>Konteksti</b></div><div>Mihin tarkoitukseen kuva on tehty?</div><div>Onko kyseessä maallinen vai sakraali taide?</div><div><br></div><div><b>Kuvan viesti</b></div><div>Mitä symboleita kuvassa on?</div><div>Mitä kuvan värit, muodot ja sommittelu kertovat?</div><div>Mistä kuva kertoo?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div>Mikä on kuvan viesti sinulle?</div><div><br></div><div><b>Kertomus kuvan taustalla</b></div><div>Lue kuvaan liittyvät Raamatun kertomukset. Mitä kertomusten tapahtumia löydät kuvasta?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/2-adventti/id19009110">Lisää ohjeita työskentelyyn</a></div>
<div>Paholainen on kuvattu kumaraisena miehenä, jolla on keppi kädessä. Paholainen yrittää suostutella epätietoista Joosefia jättämään Marian koska lapsi ei ole hänen.</div>
<div>TUOTA KUVAA</div><div><br></div><div><b>Puhekuplat</b></div><div>Mitä hahmot sanovat tai ajattelevat kuvassa? Kirjoita puhekupliin.</div><div><br></div><div><b>Tunnekortit</b></div><div>Mitä eri tunteita kuvan hahmoilla on? Valitkaa kuvaan sopivia tunnekortteja.</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/3-adventti/id19009117#l840">Työskentelyn materiaalit</a></div>
<div>Luolan yläpuolella loistaa Betlehemin tähti.</div>
<div>Itämaan tietäjät seuraavat tähteä, joka johtaa heidät syntyneen Vapahtajan luo. Ratsut kuvaavat heidän korkeaa asemaansa.</div>
<div>Naiset pesevät vastasyntynyttä (ei siis kaste). Naisten päässä olevat sidotut nauhat ja liina kuvaavat sitä että heille on annettu jokin tehtävä. </div><div><br></div><div>Keskiajan jouluikoneissa naisten paljaat käsivarret peitettiin siveettöminä kunnes ymmärrettiin, että asu on heidän tehtäväänsä oikea.</div>
<div>Enkelit laulavat ylistysvirttä.</div>
<div><b>Taustakuvan oikeudet</b></div><div>Kuvan oikeudet omistaa Ulla Vaajakallio. Saat vapaasti käyttää kuvaa opetus- ja kasvatustarkoituksiin. Kuvan muokkaus ja käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</div><div><br></div><div><b>Oikeudet tämän interaktiivisen kuvan sisältöihin</b> omistaa Opintokeskus Agricola yhdessä tekijöiden kanssa. </div><div><br></div><div><b>Voit käyttää kuvaa vapaasti opetuksessa</b>. Kuvan kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. Kuvan jakaminen sellaisenaan on sallittu kun alkuperäiset oikeudet mainitaan.</div><div>CC BY-NC 4.0</div><div><br></div><div><b>Tekijät:</b></div><div>Symboliselitykset: Sirpa Okulov ja Mari Huotari</div><div>Tehtävät: Essi Ikonen Mari Huotari ja Salla Vainio.</div><div><br></div><div><b>Viittaustiedot:</b></div><div>Interaktiivinen kuva Ulla Vaajakallion maalauksesta Jouluikoni (2017) Verkkojulkaisussa Ikonen, E.(toim.) Lue Kuvaa. Agricola-opintokeskuksen julkaisuja 1. https://www.thinglink.com/scene/614891045133484032[päivämäärä jolloin viitattu]</div><div><br></div><div><b>Lue Kuvaa verkkojulkaisu</b></div>
<div><span style="font-size:16px;">Perustiedot länsimaisen taiteen aikakausista</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Uskonnon ja taiteen suhde eri aikakausina</span></div> cdn.knightlab.com TimelineJS Embed
<div><span style="font-size:18px;">Kuvaan liittyviä tekstejä Uudesta testamentista</span></div> www.pearltrees.com Pearltrees lets you organize all your interests
<div>Jouluikoni on sarjakuva, jossa esitetään eriaikaisia evankeliumissa mainittuja tapahtumia. Tämä Ulla Vaajakallion maalaama jouluikoni on yksi esimerkki jouluikonista.</div><div><br></div><div>Ikoneita on käytetty opetusvälineinä jo varhaisessa kirkossa. Pyhä Johannes Damaskolainen (700-luku) kutsuu ikoneita lukutaidottomien kirjoiksi.</div>
<div>Betlehemin ympäristö on täynnä luolia, jotka toimivat eläinten suojina. Yleensä niissä oli kiviset juottokaukalot. Luolassa seimessä makaa juuri kapaloitu Jeesus yhdessä aasin ja härän kanssa. </div>
<div>Juuri synnyttänyt Neitsyt Maria on kuvassa hallitseva. </div><div><br></div><div>Hän katsoo poispäin lapsesta kuin osoittaen ettei hän ole tapahtuman päähenkilö.</div>
<div>Paimenet vastaanottavat ilosanoman.</div>
<div>Vastasyntyneen Jeesuksen peseminen on kuvattu apokryfievankeliumeissa. Pesijöiden nimiksi mainitaan Salome ja Zelomi.</div><div><br></div><div>Vastasyntyneeseen hierottiin suolaa tartuntatautien ehkäisemiseksi. Lapsi pestiin, öljyttiin ja häneen hierottiin myrtin lehtiä 2-3 kertaa vuorokaudessa. </div>
<div><span style="font-size:18px;">Joulukalenteri</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Ohjeet oppilaiden kanssa toteutettavaan työskentelykokonaisuuteen.</span></div><div><br></div> www.pearltrees.com Tervetuloa vuoden 2017 joulukalenteriimme, joka edistää meitä ympäröivän kulttuurin monilukutaitoa ja kuvanlukutaitoa. Voit toteuttaa kalenterin työskentelyt kokonaisuutena joulukuun oppitunneilla adventti tai viikko kerrallaan tai valita halutessasi vain yhden työskentelyn, johon syventyä.1. luukku: Jouluikoni - interaktiivisen kuvan tarkastelu yhdessä moniaistisesti2. luukku: Jouluikonin taustaan syventyminen. Kuvaan liittyvät kertomukset yhdessä kuuntelu- ja keskittymisharjoituksena tai vaihtoehtoisesti oppilaat tutustuvat teoksen taustaan ja symboliikkaan itsenäisesti/ryhmissä interaktiivisen kuvan avulla.3. luukku: syvennetään oppimisprosessia tunne- ja vuorovaikutustaitotyöskentelyn avulla.4. luukku: omien ja muiden vahvuuksien tunnistamista ja nimeämistä askarrellen.
<div><br></div><div>Ortodoksinen kirkkovuosi taas alkaa syyskuun 1. päivänä ja joulun alla syvennytään joulupaastoon. Läntisissä kirkkokunnissa 1. adventti on kirkkovuoden aloitus. Adventin ja joulupaaston merkitys on kuitenkin samanlainen: valmistautuminen joulun viettoon.</div> hos.fi Joulupaasto valmistaa meidät Kristuksen syntymäjuhlaan.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.