Bij de Kelten stond het stamhoofd aan de leiding van de s...
Bij de Kelten stond het stamhoofd aan de leiding van de stam, deze werd verkozen door zijn volk, of vocht zijn weg naar de top. Hij staat bovenaan de piramide, is mooi gekleed en draagt een groot zwaard dat symbool staat voor macht dekeltischesamenleving.weebly.com
De druïden en Barden stonden onder het stamhoofd als primaire houders van kennis wat betreft geschiedenis, muziek en religie. Zij stonden in voor het behoud van de Keltische cultuur. magic-places.ch
De edelmannen en krijgers stellen de ruggengraat van de Keltische samenleving voor. De edelmannen betalen voor de wapenuitrustingen van de krijgers en de krijgers vechten voor de edelmannen, die in dienst staan van het stamhoofd. www.vilters-vanhemel.be
De onderste lagen van de piramide bestaan uit handelaars, ambachtslieden en landbouwers. Het gewone volk. Zij maken het grootste deel uit van de samenleving, en hun taken zijn dan ook verschillend. Ook zij mogen hun leider kiezen. De gewone bevolking was veruit in de meerderheid dus zij konden zeker en vast een zekere invloed uitdrukken op de adel. Alle vrijen mogen mee een stamhoofd kiezen dus ook het gewone volk. www.vilters-vanhemel.be
De laatste laag is die van de slaven, de onvrijen gewonnen in oorlogstijd. Zij staan in voor wat hun eigenaars wilden maar kozen zelf niet mee voor een nieuwe leider. www.risparmioinviaggio.it

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.