Književni rodovi i vrste
Naziv je dobila prema muzičkom instrumentu - liri, jer je prvobitno bila vezana za muziku. <br /> Odlike: subjektivnost (iznošenje ličnih razmišljanja i opažanja), osećajnost, ritmičnost, slikovitost (upotreba zvučnih i ostalih stilskih figura), sažetost... <br /> Lirski subjekt je junak kome autor dodeli misli i osećanja u lirskoj poeziji.<br /><br />
Književni rod koji se zasniva na pripovedanju i opisivanju. Obuhvata poeziju (epska pesma i ep) i prozu.
Dramskom književnom rodu pripadaju sva dela namenjena za izvođenje na sceni. Dramska radnja odvija se kroz dijalog likova. Radnja je zasnovana na uzročno-posledičnom nizu događaja. <br /> Kompozicija drame: Drama je podeljena na činove, scene i pojave. <br /> Pojmovi vezani za dramu: dramska radnja, dramski sukob, dramski junak, replike, didaskalije<br /> Etape u razvoju dramske radnje: ekspozicija, zaplet, kulminacija, peripetija, rasplet
Pesma u kojoj autor opisuje pejzaž ili neki detalj iz prirode. Pojave u prirodi simbolično predstavljaju osećanja lirskog subjekta.
Pesma u kojoj autor iznosi neku svoju misao o svetu, životu...
Pesma izrazito tužnog sadržaja. Autor žali za nečim što je nepovratno prošlo - mladošću, ljubavlju...
Lirske pesme u kojima preovladavaju socijalni motivi: patnja naroda, siromaštvo, težak rad, porobljenost, društvene nepravde.
Lirska pesma u kojoj se opisuje lepota života, opčinjenost prirodom i životom.
Pohvalna pesma pisana prvobitno u slavu svetaca i bogova. Danas se pevaju himne u slavu naroda i države.
Sadrži lirske elemente: rimu, zvučne stilske figure, ritmičnost, ponavljanja, ali je napisana u proznom obliku.
Lirska pesma u kojoj autor iznosi svoje shvatanje poezije.
Ove vrste sadrže i lirske i epske elemente. <br /> Epske osobine: dužina, narativnost, prikazan veći broj događaja.<br /> Lirske osobine: opis osećanja, ritmičnost, slikovitost...
Javlja se isključivo u autorskoj književnosti. Narativnost i dužina su epske osobine, a osećajnost, slikovitost, ritam su lirske osobine.
Postoji i u autorskoj i u narodnoj književnosti. Završava se tragično. Poseduje i dramske elemente (dijaloge, dramsku napetost, etape u razvoju dramske radnje).
Lirsko-epska pesma čija je tema ljubav. Za razliku od balade, ima srećan kraj.
Epsko delo napisano u stihu, velikog obima.Vrste spevova: junački, istorijski, religiozni, romantični...
Književna vrsta karakteristična za narodnu književnost. Opeva junake i događaje.
Prozna epska vrsta srednjeg obima u kojoj se pripoveda o nekom događaju sa više likova, ali je pažnja usredsređena na jednog ili dva junaka.
Epska vrsta kraća od pripovetke. Sadrži sažeto zbivanje i manji broj likova. Najčešće je radnja prostorno i vremenski ograničena. Ima i dramske osobine: zaplet, neočekivani obrt, nagli završetak... Sudbina likova najčešće je povezana sa njihovim karakterom.
Najobimnije epsko delo. Prati sudbinu više likova i obuhvata veći broj događaja.<br /> Prema tematici razlikuju se: istorijski, socijalni, psihološki, avanturistički, naučno-fantastični, porodični, detektivski, autobiografski...
Osnovna odlika je prisustvo fantastičnih događaja i likova.<br /> Autorska bajka, za razliku od narodne, teži originalnosti slika i izražajnih sredstava.<br /> Poznati pisci:Grozdana Olujić, Desanka Maksimović, Stevan Raičković
Alegorična priča u kojoj su junaci životinje sa ljudskim osobinama. Ilustruje neko moralno načelo, pa često ima pouku (naravoučenije).<br /> U srpskoj književnosti basne je pisao Dositej Obradović. Poznati autori u svetskoj književnosti: Ezop, La Fonten
Ove vrste se nalaze na granici između nauke i književnosti. Dela prikazuju istinite događaje, ali prikazane subjektivnim viđenjem autora. Često služe kao dokumentarna građa. Sa književnošću ih povezuje stil; slikovitost i deskriptivnost.
Delo u kome autor opisuje svoje putovanje. Sadrži opise predela, gradova, znamenitih objekata. Prenosi geografska znanja, predstavlja narode i njihovu kulturu. Često se piše u formi pisama, može biti posvećen susretu sa poznatim ličnostima .Putopise su pisali:Isidora Sekulić (Pisma iz Norveške), Rastko Petrović (Afrika), Miloš Crnjanski, Jovan Dučić...
Delo u kome autor opisuje svoj život. Može sadržati ceo život, do trenutka pisanja, ili samo značajne događaje.
Delo u kome je opisan život neke poznate ličnosti. Odlikuje se verodostojnim podacima.<br /> Može biti naučna i umetnička. U srednjovekovnoj književnosti biografije se nazivaju žitija (Žitije Svetog Simeona, Žitije Svetog Save...)
Delo u kome autor izlaže svoja sećanja na važne istorijske događaje kojima je bio svedok. Memoari imaju dokumentarnu vrednost jer pripovedaju o istinitim događajima. Ti događaji su predstavljeni subjektivno; obojeni su autorovim vlastitim stavovima i osećanjima.
Delo u kome autor hronološki opisuje događaje u kojima je sam učestvovao. Sadrži obavezan datum. Sadrži verodostojne činjenice, ali predstavljene na subjektivan način. <br /> Često je dnevnik u obliku pisama stvarnom ili imaginarnom prijatelju. <br /> Najpoznatiji dnevnik u svetskoj književnosti je Dnevnik Ane Frank.
Dramska vrsta u kojoj se prikazuju komični junaci koji svojim postupcima, govorom i neprilagođenošću situaciji u kojoj se nalaze izazivaju smeh.
Vrsta komedije u kojoj se ismevaju mane društva, klasa ili grupa ljudi. Humor ima sve odlike satire.
Komedija u kojoj su prikazane neke negativne osobine (tvrdičluk, pomodarstvo, uobraženost...)
Zasniva se na nesporazumu, zabuni, neočekivanom obrtu. Humor nema odlike satire.
Dramska vrsta u kojoj glavni junak strada zbog svojih postupaka. Tragička nesreća je neminovnost koja se ne može izbeći. <br />Pojmovi vezani za tragediju: Tragički junak (protagonist), Antagonist, <br />Tragička krivica, <br />Katarza, <br />Jedinstvo vremena, mesta i radnje
Prikazuje život običnog čoveka, koji nije prikazan ni tragično ni komično, već ozbiljno.Najčešće prikazuje čoveka i njegove probleme u savremenom društvu i životu.
radio-drama<br />tv-drama<br />monodrama<br />farsa<br />vodvilj<br />melodrama<br />scenario...<br /><br />
Pesma čiji je osnovni motiv ljubav. Najčešće lirski subjekt opisuje svoja osećanja.<br />
Pesma u kojoj je opevana ljubav prema domovini, zavičaju, narodu.<br />
Opomena, Desanka Maksimović<br />Strepnja, Desanka Maksimović<br />Đulići<br />Jovan Jovanović Zmaj<br />Voleo sam Vas, <br />A. Sergejevič Puškin<br />Očiju tvojih da nije, Vasko Popa<br />Ljubavna pesma<br />Rajner Marija Rilke<br />Šašava pesma, Miroslav Antić...<br /><br /><br />
Nebo, S. Raičković<br />Manasija, V. Popa<br />Svetli grobovi, J. J. Zmaj<br />
Domovina, D. Vasiljev<br />Moja otadžbina, A. Šantić<br />O poreklu, D. Maksimović<br />Nasleđe, M. Rakić<br />Simonida, M. Rakić<br />Plava grobnica, M. Bojić<br />Krvava bajka, D. Maksimović<br />Otadžbina, Đ. Jakšić<br />
Zimsko jutro, V. Ilić<br />Polje, J. Dučić<br />Selo, J. Dučić<br />Podne, J. Dučić<br />Leto na visoravni, S. Raičković<br />Pokošena livada, D. Maksimović<br />Breza, S. Jesenjin<br />Šljiva, M. Danijlić<br />Veče, Đ. Jakšić<br /><br />
Među svojima, V. P. Dis<br />Đulići uveoci, J. J. Zmaj<br />Lament nad Beogradom, M. Crnjanski<br />
Ratar, V. Petrović<br />Srbija, O. Davičo<br />O, klasje moje, A. Šantić<br />
Gradinar, R. Tagore<br />Svetogorski dani i noći, M. Pavlović<br />
Svetosavska himna<br />
Pesma o pesmi, <br />J. J. Zmaj<br />
Hvala suncu, zemlji, travi,<br />S. Raičković<br />Al je lep ovaj svet,<br />J. J. Zmaj<br />
Đački rastanak,<br />B. Radičević<br />Vašar u Topoli,<br />D. Erić<br />
Pisma iz Italije, <br />LJ. Nenadović<br />
Autobiografija, B. Nušić<br />Život i priključenija, <br />Dositej Obradović<br />
Memoari,<br />Prota Mateja Nenadović<br />
Žitije Hajduk Veljka Petrovića, Vuk Karadžić<br />
Činovnikova smrt, <br />A. Pavlovič Čehov<br />
Gorski vijenac, <br />Petar Petrović Njegoš<br />
Hajduci, B. Nušić<br />Robinson Kruso, D. Defo<br />Tom Sojer, M. Tven<br />Orlovi rano lete, B. Ćopić<br />Zov divljine, Dž. London<br />Dečaci Pavlove ulice, F. Molnar<br />Mali Princ, Egziperi<br />Pop Ćira i pop Spira, S. Sremac<br />Hajduk Stanko, J. Veselinović...<br />
Vlast, B. Nušić<br />Sumnjivo lice, B. Nušić<br />
Izbiračica, K. Trifković<br />Pokondirena tikva, J. Sterija Popović<br />Građanin plemić, Molijer<br />
Romeo i Julija, <br />V. Šekspir<br />
Bajka o dečaku i Mesecu,<br />S. Raičković<br />Sedefna ruža, G. Olujić<br />
Prva brazda, M. Glišić<br />Desetica, I. Cankar<br />Dečak i pas, D. Kiš<br />Čiča Jordan, S. Sremac<br />Pohod na Mjesec, B. Ćopić<br />Čudesna sprava, B. Ćopić<br />Ulica F. Višnjića, S. Velmar Janković<br />Bure, I. Sekulić<br />Bogojavljenska noć, S. Ćorović<br />Vanjka, A. P. Čehov<br />Aska i vuk, I. Andrić<br />Priča o kmetu Simanu, I. Andrić<br />Mrtvo more, R. Domanović<br />Jabuka na drumu, V. Petrović<br />Šuma i stepa, I. Turgenjev<br />Naš Božić, B. Stanković<br />Uvela ruža, B. Stanković<br />Sve će to narod pozlatiti, L. Lazarević<br />Pilipenda, S. Matavulj<br />Most na Žepi, I. Andrić<br /><br /><br />
Kapetan Džon Piplfoks, D. Radović<br />Kirija, B. Nušić<br />Noć i magla, D. Kiš<br />

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.