Spreekwoord: Zoals de oude zingen, piepen de jongen
De kinderen drinken stiekem mee.
Ook een kind rookt
De ouden zingen.
De jongen piepen (fluiten)