Atoommodellen
Algemeen filmpje over de atoommodellen www.youtube.com
Uitleg Dalton johndaltonlinajoke.weebly.com Volgens Dalton is alle materie opgebouwd uit atomen. Atomen waren volgens Dalton kleine massieve bolletjes die niet deelbaar waren. Ook dacht hij dat atomen allemaal hun eigen eigenschappen hadden en...
Experiment van Thomson www.youtube.com Vet goed filmpje enzo xD
Uitleg Thomson nl.wikipedia.org Atoommodel van Thomson - Wikipedia
Experiment Rutherford www.youtube.com In dit experiment beschoot Rutherford een dun laagje goud met alfa-deeltjes. Een deel van de alfa-deeltjes gaat rechtdoor en een ander deel wordt weerkaatst....
Uitleg Rutherford nl.wikipedia.org Atoommodel van Rutherford - Wikipedia
Uitleg Bohr nl.wikipedia.org Niels Bohr - Wikipedia

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.