Hoogspanningstracé Zuid-West 380kV
Wethouder Willemsen van Oosterhout is laaiend over de wijziging. www.bndestem.nl BREDA - Het nieuwe tracé van de hoogspanningslijn Zuidwest levert winnaars en verliezers op. In Oosterhout slaat de route in als een bom, in Breda kan de vlag uit. Laaiend is wethouder Marcel Willemsen van Oosterhout.
Ook in Etten-Leur zijn ze niet blij. 'Dit wordt een gedrocht' www.bndestem.nl ETTEN-LEURr - Het nieuwe tracé van de hoogspanningslijn Zuidwest pakt zeer nadelig uit voor Etten-Leur.
Waarom moet er eigenlijk een nieuwe verbinding komen? Bekijk dit duidelijke filmpje www.youtube.com Hoogspanningstracé Brabant krijgt nieuwe route. Zie www.zuid-west380kv.nl voor meer informatie.
In deze verklaring wordt uitgelegd waarom medio 2014 plots voor een volstrekt ander tracé wordt gekozen www.zuid-west380kv.nl
Procesplanning, uitgewerkte plannen, kaarten en klachtenprocedures zijn hier te vinden www.zuid-west380kv.nl
In Oosterhout is een aantal omwonenden niet blij met de voorgenomen tracéwijziging www.bndestem.nl
Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk is verbaasd, maar content dat het 380kV-tracé plots helemaal niet meer door zijn gemeente loopt www.bndestem.nl ZEVENBERGEN - Het nieuws dat de hoogspanningsleiding 380kV niet door de gemeente Moerdijk komt kwam ook bij burgemeester Jac Klijs binnen als een donderslag bij heldere hemel. Hij is er blij mee maar plaatst wel een kanttekening bij de plotselinge wijziging die de minister van Economische Zaken deze week bekendmaakte. De tot nu toe bekende route liep in Moerdijk voor een groot deel ten noorden van de A17. Bij de N285 Klundert-Zevenbergen zou de 380kV-verbinding de weg oversteken.
In De Moer gaan ze 'een feestje' bouwen nu het tracé ook hun dorp ontziet www.bd.nl DE MOER - Netbeheerder TenneT heeft het tracé voor een nieuwe 380kv hoogspanningslijn tussen Borssele en Tilburg gewijzigd. In plaats van een verbinding langs Geertruidenberg en De Moer, zal het tracé nu zuidelijker komen te liggen.
Wethouder Akinci van Breda is blij dat de oude 150kV-verbinding boven de Haagse Beemden wordt afgebroken twitter.com “Goed nieuws voor de Haagse Beemden: over aantal jaar zijn de hoogspanningsleidingen over de wijk verleden tijd.”

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.