?מיהו המנהיג שאיחר לשיעור היסטוריה
<div>יש כאלו בדמותו ברחבי העיר</div>
<div>נראה לאחרונה במקום זה ומאז נעלמו עקבותיו</div> upload.wikimedia.org
<div>שמעו אותו אומר: מהו המוות הרצוי ביותר? זה שלא ציפינו לו</div>
<div>פורסם כי הוא מתכנן להשתמש בזה</div>
<div>בתחילת דרכו נהג לחבוש אותה מידי יום</div>
<div><span style="font-size:16px;">לפני כמה שנים חצה נהר זה</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">בחדרו נמצאה המפה הבאה ולידה הכיתוב</span></div><div><span style="font-size:16px;"> Veni, vidi, vici</span></div><div>(שפירושו: באתי, ראיתי, ניצחתי)</div>
<div><span style="font-size:16px;">בחדרו נמצאה המודעה הבאה</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">לו הייתם חיים בתקופתו כך היה נראה יום בחייכם</span></div> www.youtube.com More about this programme: http://www.bbc.co.uk/history/ Eric visits an archaeological dig and spots something shocking. He travels back to Roman Britain, wh...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.