Téma Audio
Forvo je online sbírka výslovností! Jedete někam na dovo­lenou? Učíte se cizí jazyk? Potře­bujete zjis­tit správnou výslovnost něja­kého slova v cizím jazyce? Forvo vám pomůže! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prekladace-a-slovniky/100-forvo.html) www.forvo.com The largest pronunciation dictionary in the world. All the words in all the languages pronounced by native speakers
Swit­chr je rychlý a jedno­duchý konver­tor audio sou­borů v hez­kém kabátku. Málo místa na MP3 pře­hrávači? Již ohraný vyzváněcí iPhone tón? Nevadí, s tím si Swit­chr poradí, jen se v zástupu podpo­rovaných for­mátů neztraťte! (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/75-switchr.html) switchr.net Switchr - Free Audio Converter File Types: MP3, AAC, FLAC, WAV, WMA, iPhone Ringtone, M4R, M4A, OGG, AU, AIF
SoundCloud je online hudební/​zvuková soci­ální síť. Můžete sem nahrát vlastní hudební tvorbu a aktivne ji sdí­let se svými fanoušky. V případě, že jste „jen“ milovníci hudby, nic nebrání jejímu volnému posle­chu a následnému stahování. Více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/prezentace-informaci/67-soundcloud.html) soundcloud.com SoundCloud is a music and podcast streaming platform that lets you listen to millions of songs from around the world, or upload your own. Start listening now!
Stalo se vám někdy, že jste si potře­bovali „vyříz­nout“ kou­sek něja­kého MP3 sou­boru? Třeba v případě, že jste nahráli nějaký pod­cast a chcete zpřístupnit jen jeho část? (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/audio-a-video/132-mp3-cutter.html) www.mp3cutter.in free mp3 cutter online software to cut, split songs or ringtone and download. Simple ringtone maker.
Máte rádi audi­oknihy? Pak je pro vás tenhle nástroj nutností! Vyhle­dává, sbírá a třídí audi­oknihy, které jsou k mání totálně zdarma (a vy se tedy nemu­síte bát o nějaké ty zákony a autor­ská práva) a čekají jen na to, až si je poslechnete. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/370-librophile.html) www.librophile.com Free Audiobooks and eBooks - Choose from over 100,000+ free publications
Find­Sounds je online zdarma vyhle­dávač zvuků a zvu­kových efektů. Můžete pomocí něj vyhle­dat, poslech­nout si a uložit do svého počí­tače přesně takový zvuk, jaký jste hledali. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/13-findsounds.html) www.findsounds.com Search the web for free sounds and sound effects
Hle­dáte něja­kou písničku ve for­mátu MP3? BeeMP3 ji pro vás najde! BeeMP3 je totiž bez­platný hudební vyhle­dávač pro loka­lizaci MP3 souborů. (více informací: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyhledavaci-nastroje/19-beemp3.html) beemp3.com
www.youtube.com This is a brief video showing how to use Forvo.
vimeo.com SoundCloud lets you move music fast & easy. The platform takes the daily hassle out of receiving, sending & distributing music for artists, record labels…
www.youtube.com www.findsounds.com
www.youtube.com This is how to get free music virus free using beemp3.com.
www.youtube.com MP3 Cutter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beka.tools.mp3cutter&hl=en Cut the best part of your MP3 song and use it as your ringtone. The ...
www.youtube.com Screencast for http://www.librophile.com Finding Audio Books Made Easy.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.