Téma Kreslení
Chcete vizuálně hezké a na ovlá­dání nesložité tvo­řítko myš­len­kových map, které má i ve zdarma verzi všechny funkce a vymoženosti? Tak to pak chcete Popplet! Kromě kla­sických úprav jednot­livých uzlů vám nabízí třeba pre­zen­tační mód, takže jakmile si svoje myš­lenky hezky uspo­řá­dáte, můžete je rovnou odpre­zen­tovat světu! popplet.com
www.youtube.com Popplet is a wonderful engaging web tool and iPad app that allows for a collaborative mind-mapping experience. With lots of great features, a slick interface...
Výtečný (zdarma) nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Recenze: http://www.mitvsehotovo.cz/2014/04/uzitecnosti-1-coggle/ coggle.it Coggle is a collaborative mind-mapping tool that helps you make sense of complex things. Create unlimited mind maps and easily share them with friends and colleagues.
www.youtube.com YouTube
www.youtube.com A screencast on how to use StripGenerator. I created this as part of my case analysis #1 for my w200. It is intended to familiarize students with the tool th...
Jednoduchý, intuitivní online nástroj na tvorbu komiksových stripů. Je zdarma. stripgenerator.com Create and enjoy comic strips with fantastic ease. Join the friendly community, making comics has never been this fun.
Online nástroj pro tvorbu diagramů. www.draw.io draw.io is free online diagram software for making flowcharts, process diagrams, org charts, UML, ER and network diagrams
www.youtube.com YouTube
Online nástroj pro tvorbu grafů. desmos.com Explore math with desmos.com, a free online graphing calculator
Způsob, jak komunikovat/prezentovat - za pomocí obrázků spojených s textem. Připravuje se i kniha v češtině (léto, nakl. Jan Melvil). sketchnotearmy.com Sketchnote Army is dedicated to showcasing sketchnoters and their work from around the world.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.