schapen
schapenscheren www.youtube.com Schapen scheren op Boerderij Hoogvliet De Waal TexelSchapen scheerder Tjerk BransEen film van W&F productie Pingjum
lammetje
wei
evenhoevig zoogdier, herkauwer
Het mannetje wordt ram genoemd, het vrouwtje ooi en het jong lam.
Ernst, Bobbie en de rest op de boerderij. www.youtube.com YouTube
grazen
een kudde schapen
blatende schapen www.youtube.com Schaapjes en hun geluid
Tussen de schapen www.youtube.com Portret van schaapherder Aart van den Brandhof. Het afstudeerproject van Xander van Soelen, student van ROC A12.
schaapskooi www.youtube.com In de schaapskooi Epe-Heerde waren weer veel lammetjes geboren

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.