De markt
Fruit Tellen met Bobo www.bleijerheide.nl
Lied: naar de markt www.schooltv.nl Een liedje uit HoelaHoep over boodschappen doen op de markt. Zing je mee?
Naar de markt met Moffel en Piertje www.youtube.com YouTube
Naar de markt met Moffel en Piertje deel 2 www.youtube.com YouTube
Betje Big naar de markt www.youtube.com YouTube
Spel: heveel euro's moet ik betalen? www.fisme.science.uu.nl
Op de markt is van alles te koop!
Groenten en fruit zie je in veel marktkramen.
Brood en banket vind je ook in een marktkraam.
Vis is ook te koop op de markt.
Kleding voor kinderen en grote mensen koop je hier.
Ook gereedschap kun je vinden op de markt.
Koek en snoep is hier ook te koop.
Ook bloemen en planten zijn hier te koop.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.