Њива - животна заједница
Њиве се најчешће налазе у равницама или на падинама где је земљиште плодно и где има довољно воде и сунчеве светлости и топлоте који су потребни ратарским биљкама за раст и развој.
Њива је култивисана животна заједница. На њој људи гаје житарице, индустријске биљке и крмно биље. На њивама живе и многе животиње које ту проналазе храну.
Научимо о житарицама! www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.