Kristijonas Donelaitis "Metai"
Ant visų baisių klampynių kelią padarė Ir su rogėms vėl skraidyt ir čiuožt pamokino. i00.i.aliimg.com
Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėliuose, Gumbinės apskrityje, Jis buvo evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas. www.donelaitis.info
Kristijono Donelaičio "Metai" - vienas jautriausių, įspūdingiausių bei garsiausių kūrinių lietuvių tautos istorijoje. www.youtube.com Donelaicio Metai
Pirmasis posmas pradedamas Selmo kreipimusi į Dievą ( „O tu miels Dieve, tu dangiškas geradėji! “) tačiau tekste kalbama daugiskaita, Selmas kreipiasi visos bendruomenės vardu („<..> mes dar dūmot negalėjom,/ mes prasidėsim“), taip norima parodyti, kad bendruomenė yra viena visuma, kurioje visi draugiškai ir darniai sutaria, tiki Visagaliu. Epitetais „mielas“, „draugiškas“ išreiškiama pagarba ir meilė Dievui, jaučiamas pasakotojo dėkingumas ir glaudus ryšis su Dievu, kuriam padedant įmanoma prasminga būtis. 3.bp.blogspot.com
Kristijono Donelaičio "Metai" tic.vrsa.lt
Ak, jau ben ir reik; Kalėdų didelė šventė Artinas, ir atpentai nor poryt pasibaigti. amolife.com
Garbi proga.... 300 metų... www.youtube.com 2014-ieji - Kristijono Donelaičio, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininko, metai. Vaizdo įrašas sukurtas šviesiam poeto atminimui - 300 m...
Parengė: Justė Jasevičiūtė ir Ieva Baužytė (3G kl.)
Dailininkas Šarūnas Leonavičius – žinomas knygų grafikas yra sukūręs iliustracijas Gintaro Beresnevičiaus knygai „Lietuvių religija ir mitologija“ (2008), Samuelio Boguslavo Chylinskio „Biblija: Senasis Testamentas“ (2007), Maironio poemai „Jūratė ir Kastytis“ (2012). Kaskart imdamasis naujo projekto, jis originaliai įvaizdina literatūrinį tekstą, kuria ne tik įvairiomis grafikos technikomis, bet tapo aliejumis ar tempera. www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.