Pavasario linksmybės
lt.wikipedia.org Kristijonas Donelaitis – Vikipedija
Vei žiūrėkim tikt! jau vėl su padėjimu dievo Vasarą su šiltoms dienelėms jaučiame grįžtant. Vei! kaip žemė jau savo nuogą nugarą rėdo, Ir kaip kožnas daikts atgydams pradeda džiaugtis. www.mab.lt
www.youtube.com YouTube
O vorai kampuos sėdėdami verpalus audė Irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. www.efoto.lt
www.youtube.com Performed by Itzhak Perlman with the Israel Philharmonic Orchestra RV315 "Summer" can be found here: http://www.youtube.com/watch?v=VG53Lg9jfvw
Darbą atliko Ieva Bružaitė ir Rūta Perminaitė, 3a

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.