"Vasaros darbai" iš poemos "Metai".
Gandrai darbininkai. :) www.youtube.com YouTube
Ištrauka iš K. Donelaičio poemos "Vasaros darbai": "Ant! Jau baltuoja laukai, ir vasara baigias, O vasarojas mus dalgius vėl ragina provyt. Pupos pernokusios, o žirniai jau susiraukia, Ir iš ankščių jų byrėt jau pradeda vaisius."
K. Donelaičio kūrinyje "Vasaros darbai" prasideda šienapjūtė. "Tuo laukai kaip skruzdėlyns kribždėti pagavo, Ir gaspadoriai su bernais šienaudami spardės. Rodės man, kad visas sviets, kovot susibėgęs, Kardus ir šobles į margas nunešė pievas." oi62.tinypic.com
Saulėlydis iš palydovo. www.youtube.com
Skirta Kristijono Donelaičio 300 - osioms gimimo metinėms paminėti. oi57.tinypic.com
Darbą atliko: Evelina Juciūtė ir Jolita Peluritytė 3F.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.