Pušynai, nuo kalnelio su rogutėm, Sušalusi žemė, Šiaurys ...
nuo kalnelio su rogutėm www.youtube.com Nufilmuota 2012 m. gegužės 19 d., kai Tilto namai ėjo pas Bitlus ant stogo Užupyje, Krivių g. 8A. Groja: BALTOJO KIRO BIG BANDAS Tautvydas Paulius Augustinas...
Sušalusi žemė static.panoramio.com
Šiaurys vėjas www.yateskrusberg.ca
pusnynai www.efoto.lt
Varlės vasarojo www.youtube.com
Žiemos vėjai www.youtube.com YouTube
Ruošė Ieva Mašurinaitė, Emilė Petraitytė, Gerda Adomavičiūtė - 3g klasė

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.