Мерне јединице у електротехници
Од свих Теслиних изума Теслин трансформатор спада у најатрактивније. www.youtube.com
Подесите осцилоскоп, укључите звучнике на вашем рачунару и нека музика почне. www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com OSCILLOSCOPE & SOUNDS - Simulation | Interactive flash animation to display the form of an audio signal. PCCL | jean pierre fournat
Јединица за капацитивност је фарад и означава се са F. Капацитивност 1F је веома велика. www.abakus.edu.rs 404 Not Found
Ампер је основна СИ јединица која се користи за мерење јачине електричне струје. Означава се словом А.
Сигурно сте чули за сукоб између Тесле и Едисона и "Рат струја". Ако нисте сигурни шта то значи погледајте видео. www.youtube.com We all know Thomas Edison, his accomplishments are legendary, over 1000 patents were issued to this prolific inventor. Nikola Tesla, noted Serbian academic, ...
Џул је јединица за енергију и рад. Означава се словом J (енгл. joule; симбол: J).
Џемс Прескот Џул; Џулов закон www.abakus.edu.rs 404 Not Found
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
Херц је јединица за фреквенцију (нем. Hertz; симбол: Hz). Налази се у овој групи јединица, јер је веома битан када упоређујемо савремене дигиталне уређаје.
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
en.wikipedia.org Joseph Henry - Wikipedia
Овај јава аплет указује на различите проводности метала, пластике и фотопроводника. У тренутној верзији морате га преузети на свој рачунар. phet.colorado.edu Experiment with conductivity in metals, plastics and photoconductors. See why metals conduct and plastics don't, and why some materials conduct only when you shine a flashlight on them.
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
Сименс је јединица за мерење електричне проводности (енг. siemens; симбол: S).
Јединица за магнетни флукс је вебер и обележава се са Wb (енг. weber; симбол: Wb)
Јединица за индуктивност је хенри и обележава се са H (енг. henry; симбол: H).
Јединица за магнетну индукцију је тесла и означава се са Т.Тесла је једини Србин по коме је названа једна међународна јединица. (T=Wb/m²) www.abakus.edu.rs 404 Not Found
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
Јединица за електрични отпор је ом. Симбол је грчко велико слово омега (Ω). www.abakus.edu.rs 404 Not Found
Георг Симон Ом; Омов закон www.abakus.edu.rs 404 Not Found
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
Пратећи упутства са сајта и посматрајући промене научиће доста о кондензаторима. phet.colorado.edu Истражите како кондензатор ради. Мењајте величину плоча (облога) кондензатора, додајте диелектрик између и видите какав је ефекат на капацитет кондензатора.<br/>Мењајте напон и видите има ли промене количине наелектрисања на плочама. Прикажите електрично поље у кондензатору. Мерите напон и јачину поља.
Шта је Фарадеј уочио? phet.colorado.edu Фарадејев закон електромагнетне индукције 2.05
Промена отпорности жице у речи и анимацији. phet.colorado.edu Омов закон 2.02
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
Јединица за електрични напон, електромоторну силу и електрични потенцијал добила је назив волт и означава се са V (енг. volt; симбол: V).
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
Ват је јединица за снагу и обележава се са W (енгл. watt; симбол: W) . www.abakus.edu.rs 404 Not Found
Одиграјте игру. Мењајући количину и распоред наелектрисања убаци плочицу у гол. phet.colorado.edu Play hockey with electric charges. Place charges on the ice, then hit start to try to get the puck in the goal. View the electric field. Trace the puck's motion. Make the game harder by placing walls in front of the goal. This is a clone of the popular simulation of the same name marketed by Physics Academic Software and written by Prof. Ruth Chabay of the Dept of Physics at North Carolina State University.
sr.wikipedia.org Неисправан наслов — Википедија, слободна енциклопедија
Јединица за количину наелектрисања се кулон и обележава се са C. (енг/фр coulomb; симбол: C) Кулон је 6,241506×10^18 пута већи од наелектрисања једног електрона.
www.abakus.edu.rs 404 Not Found
Електрични потенцијал; Александро Волта www.abakus.edu.rs 404 Not Found
За радознале. Електрични рад и снага; Џејмс Ват www.abakus.edu.rs 404 Not Found
Електрична струја; Андре Мари Ампер www.abakus.edu.rs 404 Not Found
За радознале. www.abakus.edu.rs 404 Not Found
Библиографија www.bibme.org BibMe quickly generates MLA citations and bibliographies. It’s accurate and free!

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.