הרב חיים דוד הלוי זצ"ל
לידתו של הרב בשכונת "אוהל משה" בירושלים www.youtube.com תיאטרון "מופת". קטע מתוך הצגת הרב חיים דוד הלוי הנושא השנתי בחמ"ד תשע"ד. לפרטים המלצות והזמנות: שרגא שינובר פלאפון:0544-207687 או 04-8449358 מייל: sinobar@gm...
הרב במלחמת השחרור www.youtube.com תיאטרון "מופת". קטע מתוך הצגת הרב חיים דוד הלוי- הנושא השנתי בחמ"ד תשע"ד. לפרטים המלצות והזמנות: שרגא שינובר פלאפון:0544-207687 או 04-8449358 מייל: sinobar@g...
הרב בכהונתו בראשון לציון www.youtube.com תאטרון "מופת". קטע מתוך הצגת הרב חיים דוד הלוי- הנושא השנתי בחמ"ד תשע"ד. לפרטים המלצות והזמנות: שרגא שינובר פלאפון:0544-207687 או 04-8449358 מייל: sinobar@gm...
חיבורו המפורסם: מקור חיים - על פי השולחן ערוך www.sefer.org.il
את הספר הזה בטוח פגשתם... בחיבורו זה תמצת את ההלכות העיקריות. ספר זה התקבל כספר לימוד הלכה בבתי ספר הממ"ד. www.hamadaf-y.co.il
לסיכום, כתבו בקיר השיתופי linoit.com הרב חיים דוד הלוי זצ"ל
ויקיפדיה: he.wikipedia.org כותרת שגויה – ויקיפדיה
תולדות חייו - בחרוזים www.youtube.com בקצרה ובחרוזים

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.