ארצות הים התיכון מפה אילמת
ישראל שוכנת בחלק הדרומי של אגן הים התיכון אקלים ים תיכוני,
מצרים שוכנת לחופו הדרומי של אגן הים התיכון מדינה מוסלמית he.wikipedia.org כותרת שגויה – ויקיפדיה
לוב www.youtube.com בראשית 2004 לאחר שנים רבות בהן לא דרכה כף רגל של ישראלי על אדמת לוב, יצא שליח מרכז "אור שלום" לביקור במקומות יישוב בהם התגוררו יהודים בלוב בסרטון זה חושפת המ...
מה משותף לכל המדינות המסומנות
ענה על השאלות שבדף העבודה שבקישור docs.google.com Web word processing, presentations and spreadsheets

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.