Mapa nejvýznamnějších rekonstrukcí na Hradě
Rekonstrukce střechy jiřského kláštera (2004) Cena: 10 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Zlatá ulička (2011) - kompletní výměna inženýrských sítí, statické zajištění domečků, obnova fasád, rekonstrukce vnitřních interiérů. Ve Zlaté uličce byla zřízena nová stálá expozice připomínající život zdejších obyvatel v průběhu staletí. Cena: 40 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce zázemí Španělského sálu včetně nového vstupu (2002) Cena: 71 milionů
Oprava oken Španělského sálu a Rudolfovy galerie (2005) Cena: 6 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce Obrazárny (1997) Cena: 54 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Nový vstup z II. nádvoří (1997) Cena: 10 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce severního vstupu u Paccasiho brány - instalace plastiky lva (2009) Cena: 8 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Tunel pod Prašným mostem (2002) Cena: 31 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce Zámecké stoky (1995) - odvodňuje II. nádvoří Cena: 11 milionů
Rekonstrukce cest v Horním jelením příkopu (1997) Cena: 8 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Vybudování výměníkové stanice, rekonstrukce ÚT v garážích (1995) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Jízdárna (2007) - celková rekonstrukce objektu a jeho přizpůsobení pro funkci výstavního prostoru Cena: 141 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Plynová kotelna v Jízdárně (1999) Cena: 44 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce č. p. 51, Lví dvůr (1995) Cena: 22 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Plečnikova vinice v Horním jelením příkopu (1996) Cena: 9 milionů
Rekonstrukce a rozšíření exteriérového osvětlení (1995) Cena: 10 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce krovu Královského letohrádku (1996) Cena: 5 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Královský letohrádek (2010) - provedení nových izolací včetně odvodnění objektu. Restaurování sochařské výzdoby a architektury, nová barevnost průčelí, oprava měděné střechy a historického krovu Cena: 58 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Empírový skleník (2012) - celková rekonstrukce objektu v Královské zahradě - fasády, střechy a interiér včetně inženýrských sítí a vnitřního vybavení, obnova barevnosti průčelí Cena: 20 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Výstavba Oranžerie (1999) Cena: 60 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Vyhlídka na Opyši (2006) - nové řešení východního předpolí Hradu (zadláždění, položení nových sítí) Cena: 7 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Jiřská ulice (2008) - výměna dožilých inženýrských sítí a celkové předláždění ulice Cena: 32 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Ústav šlechtičen (2008) - dokončení náročné rehabilitace zničeného objektu (statické zabezpečení, fasády, restaurování, interiér, sítě). V rámci rekonstrukce byla obnovena renesanční podoba hlavního sálu a nádvoří někdejšího Rožmberského paláce. Cena: 88 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce rozvodny v Mockerových domech (2005) Cena: 7 milionů
Jižní zahrady (2012) - obnova dle původního stavu z 20. let minulého století Cena: 79 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Přípojky ÚT a chladu pro jižní křídlo, úprava tras (1994) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Archiv Pražského hradu (2008) - rekonstrukce a restaurování historických prostor v suterénu jižního křídla Nového paláce (výměna rozvodů, obnova podlah, restaurování omítek, kleneb a stěn, vybudování nových depozitářů). Cena: 56 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Výdlažba Vikářské ulice (2002) Cena: 45 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Nepřetržité restaurování a údržba katedrály (2003 až 2012) - během posledních deseti let se zrestaurovalo 14 pilířů opěrného gotického systému včetně architektonické plastiky a západního průčelí katedrály s věžemi. Na chrámu byly dále provedeny tyto zásahy: údržba mozaiky s Posledním soudem, restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Václava, restaurování nástěnných maleb v kapli Valdštejnské a v kapli sv. Kříže... V roce 2008 se restaurovala také Korunní komora. Cena: 118 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Oprava hlavní věže katedrály (2001) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Výstavba skleníku v Lumbeho zahradě (1998) Cena: 55 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Starý královský palác (2009) - rekonstrukce celého objektu (střecha, fasáda, interiér). Uvnitř byla mimo jiné restaurována klenba a podlaha Vladislavského sálu. Cena: 38 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Kaple sv. Kříže (2011) - stavební úpravy pro potřeby nové stálé expozice Svatovítského pokladu včetně zabudování klimatického a bezpečnostního systému. Renovována byla i bohatá výzdoba z 18. a 19. století. Cena: 24 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce Plečnikova výtahu ve středním křídle (2007) Cena: 7 milionů
Infocentra (2010) Cena: 24 milionů) www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Arkády pod zahradou Na Baště (2010) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Instalace požárního a bezpečnostního systému (1998) Cena: 35 milionů
Rekonstrukce podzemních konstrukcí, izolace, přeložení dlažby (1996) Cena: 64 milionů
Rekonstrukce fasád a střech tří křídel Nového paláce na II. nádvoří (2014) Cena: 13 milionů img.ihned.cz
Demolice nepůvodní vestavby ze 60. let minulého století v Nejvyšším purkrabství (2014) Cena: 18 milionů img.ihned.cz
Opravy v katedrále (2013 a 2014) - Restaurování a oprava 9. opěrného pilíře, dvou oken či údržba mozaiky Poslední soud. Dále rekonstrukce kaple sv. Zikmunda, Ludmily a Kříže či restaurování hodinového stroje z konce 16. století. Cena celkem: 30 milionů img.ihned.cz

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.