פארק תמנע - הערבה, ישראל
פארק תמנע - פטריה וחצי
אתר האינטרנט של פארק תמנע www.parktimna.co.il פארק תמנע
סרטון www.youtube.com Timna Copper mines and smelter sites in Wadi Timna, 15 miles north of Eilat, Israel. Dating from the time of Rameses III and most likely the site used for th...
תמנע על המפה maps.google.com Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
he.wikipedia.org כותרת שגויה – ויקיפדיה
עמודי שלמה בבקעת תמנע upload.wikimedia.org

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.