פרדיננד פדהצור בקיצור
תכונות המלך: גאה, שוויצר, כריזמתי, מתנשא
קורות החיים של המאייר יוסי אבולפיה he.wikipedia.org כותרת שגויה – ויקיפדיה
תמונה של אפרים סידון www.google.co.il
קורות החיים של אפריים סידון, הסופר he.wikipedia.org כותרת שגויה – ויקיפדיה
פה יש הגזמה בקריקטורה כי ההר שעליו נמצא הארמון מאוד גבוה ובעצם מתאר את המלך שחשב שהוא יותר טוב מכולם...
תמונה של המאיר יוסי אבולעפיה www.nrg.co.il
פה גם יש הגזמה קריקטורית שכל תושבי הממלכהסוגדים למלך וזורקים עליו פרחים וסוכריות
העבודה של הדר הרסון ואביב וגנר

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.