<div>41 Suwalski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas defilady ulicami Suwałk. Zdjęcie wykonane w maju 1928 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-W-1238 </div>
<div><span style="font-size:16px;">Ojciec - Jakub Wajda (1900-1940)</span></div><div><span style="font-size:16px;">Kapitan Jakub Wajda służył w 41 Pułku Piechoty. Był dowódcą plutonu artylerii konnej.</span></div><div><br></div> pl.wikipedia.org Jakub Wajda – Wikipedia, wolna encyklopedia
<div>Rodzice. </div><div>Andrzej Wajda był synem Anieli (z domu Białowąs) i Jakuba Wajdów.</div><div>Matka pracowała jako nauczycielka, ojciec jako zawodowym wojskowym. Młodszy brat Leszek urodził się w 1927 r.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.