Teofania
<div>Johannes Kastaja</div>
<div>Puun juurelle on asetettu kirves. Tämä liittyy Johannes Kastajan opetuksiin: ”Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.” (Matt.3:10)</div>
<div>Kristus siunaa oikealla kädellä Jordan-virran veden, johon hänet on upotettu. </div><div>Kristuksen siunatessa Jordanin veden, koko luomakunta pyhittyy. </div><div><br></div><div><br></div>
<div>Vedessä olevat ihmishahmot kuvaavat Vanhan testamentin ennustusta. (Ps.114:3) Mies kuvaa Jordan-virtaa ja nainen kuvaa merta. Tämä muistuttaa kasteen ennuskuvana tapahtuneesta Punaisen meren ylityksestä.</div>
<div>Taivas, josta kuului Isän ääni: "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt."</div>
<div>Johannes Kastajan käsi on Kristuksen pään päällä. Kasteen sakramentissa pappi laittaa kätensä lapsen pään päälle ja siunaa.</div>
<div>Pyhä Henki laskeutuu Pojan päälle kyyhkysen muodossa.</div>
<div>Enkelit ovat pyhän tapahtuman todistajia ja palvelevat kantaen Kristuksen vaatteita.</div>
<div>Teofania ja Herran kaste (6.1.) on pääsiäisen jälkeen kristillisen kirkon vanhin ja tärkein juhla. Teofania tarkoittaa Jumalan ilmestymistä. Teofanian sanoma on: Jumala tulee ihmiseksi ja ihmisluonto pyhittyy. Kristus myös antoi kirkolle esikuvan kasteen sakramentista.</div>
<div>Kristuksen kasteen juhlaa kutsutaan myös nimellä ”epifania” (valon juhla).</div>
<div>Liturginen väri on valkoinen.Teofaniana toimitetaan kirkoissa suuri vedenpyhitys, joka voi tapahtua sisällä kirkossa tai luonnon veden äärellä. Pyhitettyä vettä voidaan ottaa myös kotiin pullossa.</div><div>Teofanian aatto on ankara paastopäivä. </div>
<div>Teofanian tropari: <i>Jordanissa kastettaessa sinua, oi Herra, | tapahtui, että ihmiset kumarsivat pyhää Kolminaisuutta, | sillä Isän ääni todisti sinusta | nimittäen sinua rakkaaksi Pojaksensa | ja Henki kyyhkysen muodossa | vahvisti sen sanan totuuden. | Kunnia olkoon sinulle Kristus Jumala, || joka ilmestyit ja valistit maailman.</i></div><div><br></div> youtu.be Äänitetty Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan Pyhän Elian kirkossa 8.6.2016. Tallenteella laulaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorisokuoro (...
<div>Raamatussa: <i>Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.</i></div><div><i>Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. (Matt.3:13-17)</i></div>
<div>Lähde: https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/ortodoksinen-uskontokirja-sarjan-opettajan-oppaat/ajan-pyhittaminen/kristuksen-kaste</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.