5animaties
<div><span style="font-size:16px;">Verrijking van de leeromgeving door de inzet van video</span></div><div><br></div><div>Video kan in allerlei vormen de leeromgeving verrijken en daarmee van toegevoegde waarde zijn in een leerproces. Het gebruik van video heeft voordelen voor d...</div><div><br></div> youtu.be Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
<div><span style="font-size:16px;">Vormgeven aan effectief samenwerkend leren in het onderwijs</span></div><div><br></div><div>Samenwerkend leren wordt als didactische werkvorm vaak ingezet in het hoger beroepsonderwijs, maar leidt in veel gevallen niet tot de gewenste leerresultaten...</div><div><br></div> youtu.be Samenwerkend leren wordt als didactische werkvorm vaak ingezet in het hoger beroepsonderwijs, maar leidt in veel gevallen niet tot de gewenste leerresultaten...
<div><span style="font-size:16px;">Video didactisch effectief inzetten in je onderwijs</span></div><div><br></div><div>Video kan in allerlei vormen de leeromgeving verrijken en daarmee van toegevoegde waarde zijn in een leerproces. Het gebruik van video kan voordelen hebben v...</div><div><br></div> youtu.be Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
<div><span style="font-size:16px;">Scripting van peerreview</span></div><div><br></div><div>Peerreview is een leeractiviteit waarbij studenten elkaar feedback geven. In het hoger onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van peerreview. En terecht, want ...</div><div><br></div> youtu.be Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
<div><span style="font-size:16px;">Lectoraat Teaching, Learning and Technology</span></div><div><br></div><div>Videoregistraties van projecten en onderzoeken van het lectoraat Teaching, Learning &amp; Technology van Hogeschool Inholland.</div><div><br></div> www.youtube.com Videoregistraties van projecten en onderzoeken van het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland.
<div><span style="font-size:16px;">Lees meer over de projecten, de publicaties en de partners van de onderzoekslijn Teaching, Learning &amp; Technology van Hogeschool Inholland.</span></div><div><br></div> www.inholland.nl Teaching, Learning & Technology | Inholland
<div><span style="font-size:16px;">Heuristiek samenwerkend leren</span></div><div><br></div><div>Heuristiek samenwerkend leren</div><div><br></div> youtu.be Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.