Dierlijke en plantaardige cel
<div><b><span style="font-size:16px;">Centriolenpaar:</span></b></div><div><br></div><div>Een klein cilindervormig organel dat samen met het centrosoom een belangrijke rol speelt bij de <i><b>celdeling</b>.</i></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Lysosoom:</span></b></div><div><br></div><div>Een blaasvormig organel dat gevuld is met enzymen. Door middel van de enzymen kan dit organel <i><b>stoffen verteren</b></i> die zijn opgenomen door de cel.</div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Cilium</b></span></div><div><br></div><div>Het cilium of trilhaar is een organel dat zich op het oppervlak van de cel bevindt. Afhankelijk van het type cel waarop het zich bevindt, kan het verschillende gespecialiseerde functies uitvoeren. Deze functies zijn bijvoorbeeld: <b><i>beweging van cel</i></b> (propulsie) of het <b><i>opvangen van signalen</i></b> (trillingen).</div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Celmembraan:</b></span></div><div><br></div><div>De hele cel wordt omsloten door het celmembraan. Dit membraan bestaat uit een<b><i> dubbele laag van fosfolipiden. </i></b></div><div>In deze lagen bevinden zich <b><i>gespecialiseerde eiwitten</i></b> die bepaalde functies uitvoeren. de eiwitten zorgen bijvoorbeeld voor het selectief transporteren van geladen deeltjes (ionen) over het membraan en communicatie tussen naburige cellen. </div><div><br></div><div><b>Functies: </b></div><div><b><i>bescherming van celinhoud</i></b></div><div><br></div><div><b><i>selectief transport </i></b></div><div><br></div><div><b><i>cel-cel communicatie </i></b></div> s3-eu-west-1.amazonaws.com
<div><b><span style="font-size:16px;">Ruw endoplasmatisch reticulum:</span></b></div><div><br></div><div>Het ruw endoplasmatisch reticulum (RER) is een organel dat zijn naam heeft gekregen door het korrelige uitzicht op elektronenmicroscopische foto's (afbeelding). </div><div>Dit uitzicht wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van <b><i>ribosomen</i></b>. Dat zijn de korrels die op het vertakte membranaire netwerk liggen. De ribosomen spelen een belangrijke rol bij het <b><i>aanmaken van nieuwe eiwitten </i></b>(eiwitsynthese). </div><div>Verder verzorgt het RER voor het <b><i>transport van stoffen</i></b> binnenin de cel. </div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Mitochondrium: </b></span></div><div><br></div><div>Mitochondria (meervoud) zijn organellen die functioneren als de <b><i>energiecentrales</i></b> van de cel. Hier worden suikers omgevormd tot de universele energiemolecule ATP.</div><div><br></div><div>Het aantal mitochondria dat aanwezig zijn in een cel is afhankelijk van de energiebehoefte. Bijvoorbeeld een actieve spiercel dat veel energie vereist, zal veel mitochondria bevatten. </div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Golgi-apparaat:</b></span></div><div><br></div><div>In dit membraancomplex worden de producten, die afkomstig zijn van het ruw endoplasmatisch reticulum, <b><i>verder bewerkt </i></b>tot afgewerkte producten. Daarna kunnen deze producten hier worden<b><i> opgeslagen, of getransporteerd </i></b>worden via het golgi-apparaat naar buiten de cel. </div>
<div><span style="font-size:16px;"><b><i>Cytoplasma:</i></b></span></div><div><br></div><div>Het cytoplasma of cytosol is een <b><i>stroperige vloeistof</i></b> die de cel opvult. De vloeistof is hoofdzakelijk samengesteld uit water met daarin geladen deeltjes, eiwitten, vetten, suikers en dergelijke. </div><div>Het cytoplasma heeft zelf geen echte functie maar fungeert als <b><i>medium voor chemische reacties</i></b>. Verder drijven de gespecialiseerde organellen in het cytoplasma. </div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Nucleolus:</span></b></div><div><br></div><div>De nucleolus of <b><i>kernlichaampje</i></b> is de grootste structuur in de celkern (aangeduid met rode pijlen). Dit organel speelt een belangrijke rol bij de <b><i>aanmaak van ribosomen</i></b> (zie RER).</div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Nucleus:</span></b></div><div><br></div><div>De nucleus of celkern bevindt zich ongeveer in het midden van de cel. Dit organel wordt omgeven door een <b><i>kernmembraan</i></b> dat ook bestaat uit een dubbele fosfolipiden laag, net zoals het celmembraan. Het kernmembraan vormt een barrière dat de kerninhoud afsluit van de rest van de cel. </div><div>De stroperige vloeistof verschilt van het cytoplasma en noemt het <b><i>nucleoplasma</i></b>. Hierin drijft het erfelijk materiaal of <b><i>DNA</i></b>, dat zich tijdens de celdeling spiraliseert tot <b><i>chromosomen</i></b>. De celkern bevat dus alle genetische informatie dat je hebt gekregen van je ouders!</div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Celwand:</b></span></div><div><br></div><div>De celwand is een stevig omhulsel dat zich <b><i>rond het celmembraan</i></b> van de cel bevindt. Het is een organel dat enkel voorkomt bij plantaardige cellen! Het wordt opgebouwd door een netwerk van <b><i>pectine en cellulose</i></b>, en zorgt hoofdzakelijk voor <b><i>bescherming</i></b> van de cel. </div>
<div><span style="font-size:16px;"><b><i>Celmembraan</i></b></span>: </div><div><br></div><div>Zie dierlijke cel. </div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Golgi-apparaat:</b></span></div><div><br></div><div>Zie dierlijke cel. </div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Mitochondrium:</b></span></div><div><br></div><div>Zie dierlijke cel. </div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Ruw endoplasmatisch reticulum:</span></b></div><div><br></div><div>Zie dierlijke cel. </div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Nucleus:</span></b></div><div><br></div><div>Zie dierlijke cel.</div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Nucleolus:</span></b></div><div><br></div><div>Zie dierlijke cel.</div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Vacuole: </b></span></div><div><br></div><div>De vacuole (aangeduid met letter V) is een groot blaasvormig organel in de plantaardige cel. Het blaasje is gevuld met vocht waarin bepaalde stoffen zijn opgelost. Hierin kunnen bijvoorbeeld suikers of afvalstoffen worden opgeslagen.</div><div>Daarnaast speelt de vacuole een belangrijke rol in de <b><i>osmoregulatie</i></b> van de cel. Als de cel goed gevuld is, dan leidt dit tot een hogere druk op de celwand, wat de <b><i>stevigheid van de cel </i></b>vergroot. </div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Chloroplast:</b></span></div><div><br></div><div>Chloroplasten of <b><i>bladgroenkorrels</i></b> zijn blaasjes die zorgen voor de <b><i>groene kleur</i></b> van de plantaardige cel. Ze zijn uiterst belangrijk omdat dit de plaats is waar <b><i>fotosynthese</i></b> gebeurt. Dat is het proces waarbij water, koolstofdioxide (CO2) en zonlicht omgezet wordt in een chemische reactie tot glucose en zuurstof (O2). </div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Lysosoom:</span></b></div><div><br></div><div>Zie dierlijke cel.</div>
<div><span style="font-size:16px;">Filmfragment membraantransport </span></div><div><br></div> www.youtube.com In deze video leg ik uit hoe het celmembraan gebouwd is. Daarnaast leg ik uit wat de consequenties van deze bouw zijn voor het transport van verschillende so...
<div><span style="font-size:16px;"><b>Cilia:</b></span></div><div><br></div><div>De zweepstart van een spermacel is een voorbeeld van een cilium. </div><div><br></div><div>Een ander voorbeeld zijn de cilia op het oppervlak van de eileider. Deze zorgen voor het transport van de rijpe eicel. </div><div><br></div> www.youtube.com Once Sperm cells have reached the Fallopian Tube they have to find the ovum. The Fallopian tube is densely lined with cilia and cells that manufacture mucus ...
<div>Videofragment van celdeling opgenomen met fluorescentiemicroscopie. </div><div><br></div><div>Tijdens de celdeling migreren de centriolen (fel groen) naar een celpool. Van de pool laten ze trekdraden groeien, die zich vasthechten aan de chromosomen. De chromosomen (rood) worden door de centriolen naar een zijde getrokken, wanneer twee nieuwe cellen ontstaan. </div> www.youtube.com Regrading your question: one cell dividing into 3 cells. It's actually dividing into 2 cells and not 3 cells, except that one of the daughter cells will have...
<div>Videofragment fotosynthese.</div><div><br></div> www.youtube.com Dit is een boom. Een boom is een plant. Een plant kan stoffen opnemen uit de omgeving. Een plant neemt water op via de wortels. Daarnaast neemt een plant koo...
<div><span style="font-size:16px;">Via deze link kan je op Quizlet de <b>functies van de verschillende celorganellen</b> inoefenen!</span></div><div><br></div> quizlet.com Start studying Dierlijke en plantaardige cellen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
<div><span style="font-size:24px;">Via deze link kan je op Tinycards oefenen op het <b>herkennen van de celorganellen</b>!</span></div> tiny.cards Tinycards by Duolingo is a fun flashcard app that helps you memorize anything for free, forever.
<div>Bronnenlijst:</div><div><br></div><div>Chalmet, M. (2014). <i>Kern - Materie en stofomzetting - Leerboek</i>. Berchem: De Boeck leerboeken</div><div>Mescher, AL . (2011). <i>Junqueira's functionele histologie</i>. Houten: Bohn Stafleu van Loghum</div><div><a href="https://www.researchgate.net/figure/Large-and-small-vacuoles-in-neurons-of-the-cerebellar-roof-nuclei-in-POANV-A-Electron_fig6_284729019">https://www.researchgate.net/figure/Large-and-small-vacuoles-in-neurons-of-the-cerebellar-roof-nuclei-in-POANV-A-Electron_fig6_284729019</a></div><div><a href="http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e07/07a.htm">http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e07/07a.htm</a></div><div><a href="https://science.sciencemag.org/content/306/5705/2206">https://science.sciencemag.org/content/306/5705/2206</a></div><div><a href="http://kobiljak.msu.edu/cai/virtual_microscope/Cytology/Obj_03_01.html">http://kobiljak.msu.edu/cai/virtual_microscope/Cytology/Obj_03_01.html</a></div><div><a href="https://fineartamerica.com/featured/golgi-apparatus-tem-biophoto-associates.html">https://fineartamerica.com/featured/golgi-apparatus-tem-biophoto-associates.html</a></div><div><a href="https://basicmedicalkey.com/cell-structure-and-function-2/">https://basicmedicalkey.com/cell-structure-and-function-2/</a></div><div><a href="https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/group-leaders/a-to-g/mark-van-breugel/">https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/group-leaders/a-to-g/mark-van-breugel/</a></div><div><a href="http://www.drjastrow.de/WAI/EM/EMZelle.html">http://www.drjastrow.de/WAI/EM/EMZelle.html</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">Formatieve evaluatie dierlijke en plantaardige cellen.</span></div><div><br></div> docs.google.com Formatieve evaluatie dierlijke en plantaardige cellen.