Daniël (35) en Corine (29) Berger en hun kinderen Nadine ...
<div>Daniël (35) en Corine (29) Berger en hun kinderen Nadine (7), Reinier (5) en Charlotte (2) wonen in Scheerwolde (Ov.). Daniël en Corine hebben een melkveebedrijf met 100 melkkoeien en 45 stuks jongvee op 47 hectare. Daarbij runnen ze agrarische Kinderopvang Koerine, voor 0-12 jarigen, met 32 kindplaatsen per dag.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.