<div>מעטה של מנתחת התנהגות</div><div><br></div><div>כיצד תפעלו לפני ובמהלך יציאה מבית הספר למרחב העירוני? נמרה חמרה-סירצקי, מנתחת ההנתהגות של מרכז פסג״ה בת ים מביאה לכם המלצות פרקטיות על יציאה לסיור כך שאתם והתלמידים תחזרו מרוצים</div><div><br></div> drive.google.com מעטה של מנתחת התנהגות.pdf
<div><span style="font-size:16px;">מרכז פסג''ה בת ים</span></div><div><br></div> www.pisga.byedu.org.il מרכז פסג''ה בת ים
<div><span style="font-size:16px;">הרחבת הדעת</span></div><div>מקורות כתובים, סרטונים, דוגמאות מערים שונות</div><div><br></div> drive.google.com הרחבת הדעת.pdf
<div>כלים למורים</div><div> מורים יקרים, חשבו על תלמידיכם ועל עצמכם. האם השיעורים מעניינים אותם? ואתכם? אנו טוענים שניתן להשיג מטרות רבות בדרך של למידה במרחב העירוני, ולהנות!</div><div><br></div> drive.google.com כלים למורים.pdf
<div>ממני אליך - פן אישי</div><div>אנו אומרות - צרי לתלמידיך כמה שיותר חוויות למידה שיזכרו. ואנו שואלות: מה הפעילות הזכורה לך מלימודיך בבית הספר ומילדותך? </div><div>איפה את אוהבת ללמוד? מה נותן לך השראה? ...</div><div><br></div> drive.google.com ממני אליך עם תמונה.pdf
<div>סיור ושיר ברחבי העיר - </div><div>דוגמא לבניית סיורים בעיר. ראו את הסיורים בבת ים לפי השיר של אלון אולארצ׳יק. כתבה וערכה רחל הרשקוביץ , . מדריכה במרכז פסג״ה בת ים. בנוסף קישור להדרכה לבניית סיורים ופעילויות</div> drive.google.com סיור ושיר בעיר בת ים.pdf
<div><span style="font-size:16px;">קורסים במרחב העירוני במרכז פסג״ה בת ים</span></div><div><br></div><div>מה יש אצלנו? קורס אמנות ככלי ללמידה משמעותית משתפת ויוצרת עניין </div><div><br></div> pisga.tik-tak.co.il
<div><span style="font-size:16px;">סקר ״הוראה במרחב העירוני״ - מרכז פסג״ה בת ים</span></div><div><br></div><div>נשמח אם תענו על שתי שאלות עבורנו. תודה!</div><div><br></div> goo.gl נשמח אם תענו על שתי שאלות עבורנו. תודה!

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.