Οι δράσεις του 1/θ 4ου Νηπιαγωγείου Γαστούνης 2018-2019
<div>Εξοικονόμηση πόρων(απορρίμματα)</div>
<div>Εξοικονόμηση πόρων(νερό)</div> s3-eu-west-1.amazonaws.com
<div>Ανακύκλωση μπαταριών,λαμπτήρων.</div> s3-eu-west-1.amazonaws.com
<div><b>Οι δράσεις του 1/θ 4ου Νηπιαγωγείου Γαστούνης με στόχο την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή.</b></div>
<div>Ανακύκλωση πλαστικών καπακιών και τηγανελαίων</div>
<div>Μη χρήση πλαστικών μπουκαλιών και πλαστικών σακούλων.</div>
<div>Αειφόρο κτίριο και αυλή:</div><div>Δημιουργία λαχανόκηπου </div>
<div>Κομποστοποίηση</div>
<div>Συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού για το περιβάλλον,όπως Let's do it Greece 2019 και Plasticfreegreece</div>
<div>Δημιουργικές κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά για την τάξη μας</div>
<div>Γωνιά με αρωματικά φυτά και βοτάνα </div>
<div>Κατασκευές για τον αύλειο χώρο με ανακυκλώσιμα-άχρηστα υλικά </div>
<div>Τα πλαστικά μπουκάλια και σακούλες γίνονται κατασκευές!</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.