<div><span style="font-size:16px;">Heydər Əliyev - Vikipediya</span></div><div><br></div> az.wikipedia.org Heydər Əliyev - Vikipediya
<div><span style="font-size:16px;">Heydər Əliyevin həyat yolu - İNFOQRAFİKA</span></div><div><br></div><div>Bu gün Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümüdür.</div><div><br></div> azvision.az Bu gün Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümüdür.
<div><span style="font-size:16px;">Agadadash Agayev - Xalq Heyder Soyleyecek</span></div><div><br></div><div>Azerbaycan Baki</div><div><br></div> www.youtube.com Azerbaycan Baki
<div><span style="font-size:16px;">Heydər Əliyev Ala göz mahnısını oxuyarkən</span></div><div><br></div><div>http://emajidli.wordpress.com/2010/07/22/demokratiya-yolu/ - Oxu və Yay! Oxuyur Heydər Əliyev! -Ay qız məndən üz döndərmə amandır:) Öz aramızdı rəhmətliyin p...</div><div><br></div> www.youtube.com http://emajidli.wordpress.com/2010/07/22/demokratiya-yolu/ - Oxu və Yay! Oxuyur Heydər Əliyev! -Ay qız məndən üz döndərmə amandır:) Öz aramızdı rəhmətliyin p...
<div><span style="font-size:16px;">Гейдар Алиев</span></div><div><br></div><div>Этого яркого политика, 30 лет руководившего страной, оценивают по-разному. Третий президент Азербайджана Гейдар Алиев дважды садился в президентское кресло и сумел привести республику, сотрясаемую политическими и экономическими неурядицами, к стабильной жизни. Для соотечественников он национальны...</div><div><br></div> 24smi.org Этого яркого политика, 30 лет руководившего страной, оценивают по-разному. Третий президент Азербайджана Гейдар Алиев дважды садился в президентское кресло и сумел привести республику, сотрясаемую политическими и экономическими неурядицами, к стабильной жизни. Для соотечественников он национальны...
<div><span style="font-size:16px;">Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu</span></div><div><br></div> heydaraliyev.preslib.az Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu
<div><span style="font-size:16px;">İsa Həbibbəyli. Heydər Əliyev Dövlətçilik təlimi və müasir dövr</span></div><div><br></div><div>Virtual Kitabxana: İsa Həbibbəyli. Heydər Əliyev Dövlətçilik təlimi və müasir dövr</div><div><br></div> ebooks.azlibnet.az Virtual Kitabxana: İsa Həbibbəyli. Heydər Əliyev Dövlətçilik təlimi və müasir dövr
<div><span style="font-size:16px;">Heydər Əliyev və Mədəniyyət</span></div><div><br></div><div>Virtual Kitabxana: Heydər Əliyev və Mədəniyyət</div><div><br></div> ebooks.azlibnet.az Virtual Kitabxana: Heydər Əliyev və Mədəniyyət
<div><span style="font-size:16px;">Документальный фильм к 95-летию Гейдара Алиева</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> www.youtube.com
<div><span style="font-size:16px;">Центр Гейдара Алиева — Википедия</span></div><div><br></div> ru.wikipedia.org Центр Гейдара Алиева — Википедия

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.