Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt
<div><span style="font-size:18px;">Kasvihuone</span></div> www.thinglink.com Maatalous ja ilmastonmuutos 360
<div><span style="font-size:18px;">Vuohet</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Karttaan</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">Luken tutkijat tekevät ahkerasti töitä kehittäessään uusia menetelmiä viljelyn aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tässä esittelykohteessa kerrotaan maatalouden aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja ratkaisumalleista niiden vähentämiseksi.</span></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.