Typenkierto
<div><span style="font-size:18px;">Maalajiruudut</span></div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;"> 360°-kuva Typenkierrosta</span></div> www.thinglink.com Typenkierto 360
<div><span style="font-size:18px;">Kasvintuotanto</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Kartta</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Typpiympyrässä on kolme 40 kilogramman painoista säkkiä typpilannoitetta, jonka typpipitoisuus on 23 prosenttia, yhteensä 28 kilogrammaa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Tällä typpiravinne- määrällä tuotetaan kotimaiset elintarvikkeet yhdelle suomalaiselle kuluttajalle vuodeksi. Yhden metrin leveys polulla kuvaa 10 kilogramman typpimäärää.</span></div>
<div><span style="font-size:18px;">Maaperässä sitoutuneena oleva typpiravinne vapautuu kasvien käyttöön kasvukauden edetessä ja maan lämmetessä. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Näin kiertoon saadaan lisää typpeä lannoitteissa annetun ravinteen lisäksi.</span></div>
<div><span style="font-size:18px;">Syötyämme pellolta korjattua viljaa tai juotuamme maitoa typpiravinnetta joutuu wc-pyttyyn ruuansulatus-elimistömme kautta.</span></div>
<div><span style="font-size:18px;">Miten typpiravinne kulkeutuu ruokapöytäämme ja ympäristöön? </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Polku havainnollistaa, mitä maaperän sisältämälle kasveille käyttökelpoiselle typelle tapahtuu yhden vuoden aikana. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Kuvauksen kohteena on 0,3 hehtaarin pelto eli saman suuruinen alue, millä yhden suomalaisen kotimaiset elintarvikkeet tuotetaan. Kierros alkaa ajallisesti toukokuun alusta ja päättyy seuraavan vuoden huhtikuun loppuun. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Polkuun yhtyvät lisäkkeet tuovat maahan lisää typpeä ja vastaavasti poluilta eroavat poistumat kuvaavat typen tappioita.</span></div>
<div><span style="font-size:18px;">Yhteenvetona voidaan sanoa, että noin kolmasosa typestä palaa takaisin maan kiertokulkuun karjanlannan mukana. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Kaksi kolmasosaa typestä haihtuu jätteiden käsittelyssä, kulkeutuu kaatopaikoille, huuhtoutuu pellolta, haihtuu pellolta tai kulkeutuu jätevesissä ympäristöön. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Tutkijat ympäri maailmaa tekevät jatkuvasti töitä uusien menetelmien kehittämiseksi ravinnepäästöjen vähentämiseksi.</span></div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Polkua kiertävän vehnäkasvuston leveys kertoo kasvien käyttämän typpiravinnemäärän.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Yksi metri kasvuston leveydessä vastaa 10 typpikiloa.</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Pääpolulta vesilammikkoon johtavat pienet sivupolut havainnollistavat pelloilta vesistöihin valuvia ravinnepäästöjä. </span></div><div><span style="font-size:18px;">Tässä pisteessä kerrotaan kevätkauden huuhtoumasta.</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Nyt ollaan jo sadonkorjuun ajassa. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Osa typestä on siirtynyt jyväsäkkeihin, osa säilörehupaaliin ja osa olkiin, naatteihin ja muihin kasvijätteisiin.</span></div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.