Suomalainen ruokapöytä
<div><span style="font-size:18px;">Luke tutkii</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Vuohet</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Karttaan</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:18px;">Elonkierron ruokapöydästä näkyy, mitä Suomen pelloilla viljellään ja kuinka paljon peltoa tarvitaan eri elintarvikkeiden raaka-aineiden tuottamiseen yhdelle suomalaiselle keskivertokuluttajalle.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Valkoisilla puutolpilla rajatun alueen pinta-ala on 0,42 hehtaaria, eli samansuuruinen kuin Suomen peltoala asukasta kohden.</span></div>
<div><span style="font-size:18px;">Polun oikean puolen peltoalueelta saadaan eläintuotteet, maito, liha ja kananmunat.</span></div>
<div><span style="font-size:18px;">Polun vasemmalla puolella kasvavat suoraan syötävät kasvit kuten viljakasvit, öljykasvit, sokerijuurikkaat, vihannekset, hedelmät ja marjakasvit. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:18px;">Lisäksi vasemmalla puolella on kesantona oleva peltoala, non-food-tuotantoalue ja vientituotantoon tarvittavat kasvit.</span></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.