Смртоносни прошетки во СкопјеShëtitjet vdekjeprurëse në Shku
<div>Macedonia has the worst air quality in Europe // Македонија има најлош квалитет на воздух во Европа. // Maqedonia ka kaulitet me te keq te ajrit ne Europe</div> youtu.be What can be done to tackle air pollution in Europe and is a surge in support for green parties signalling a shift among voters?… READ MORE : http://www.euron...
<div><span style="font-size:16px;">МојВоздух - Знам што дишам // AjrinTim - E di qka thithi</span></div><div><br></div><div>Дознај ја загаденоста на воздухот преку 17 мерни станици низ Македонија oд 6 типа на загадувачи. Провери на МојВоздух!</div><div><br></div><div>Kuptoje ndotjen e ajrit nepermjet 17 stacioneve matese ne Maqedoni nga 6 lloje te ndotesve.Provoje ne AjrinTim!</div><div><br></div> mojvozduh.eu Дознај ја загаденоста на воздухот преку 17 мерни станици низ Македонија ид 6 типа на загадувачи. Провери на МојВоздух!
<div><b>Sëmurjet e frymëmarjes tek fëmijët dhe vdekshmërija tek foshnjet e posalindura</b> - pasojat direkte nga ndotja e ajërit. A do t'ju ndaloj kjo të ndërpreni ndërtimet dhe t'i pastroni rrugët më shpesh?</div><div><br></div><div><b>Респираторни заболувања кај децата и смртност кај бебињата - </b>директна последица од аерозагадувањето. Дали тоа ќе ве натера да го запрете градењето и да ги миете улиците почесто?!</div><div><a href="https://www.slobodnaevropa.mk/a/28110417.html">https://www.slobodnaevropa.mk/a/28110417.html</a></div>
<div>Јас спасив многу животи. Зошто ти го одземаш мојот?</div><div><br></div><div>Unë shpëtova shumë jetë. Pse ti po e merr timen?</div>
<div>Вие мислите дека дишеме чист воздух? - Грешите! Ова е тоа што ние го дишеме!</div><div><br></div><div>Ju mendoni se thithim ajër të pastër? - Gaboni! Kjo është ajo që ne e thithim! </div>
<div>Индустријата придонесува 18 % за предвремена смрт кај лица со срцеви или белодробни болести. <b>Користете филтри и зачувајте нечиј живот!</b></div><div><br></div><div>Industrioni sjell 18% vdekje te parakohshme tek njerezit prejsemundjve kardiake ose semundje te mushkeriv te bardha. <b>Përdorni filtra dhe mbroni jetën e ndonjërit!</b></div>
<div>Ty duke deshiruar ta ngrohesh shtepine i pren ndrunjte. Nuk mendon se po e pret ardhmërinë tënde.</div><div><br></div><div>Ти сакајќи да си го згрееш домот ги сечеш дрвјата. Не размислуваш дека си ја сечеш својата иднина.</div><div><br></div><div><a href="http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=10267&amp;mid=482&amp;tabId=1&amp;fbclid=IwAR1dyvWaiwruK_uwMJCWwE0xQZmiUqp3rQN_I87YGQnnoKa-R5sPI6TvdnQ">http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=10267&amp;mid=482&amp;tabId=1&amp;fbclid=IwAR1dyvWaiwruK_uwMJCWwE0xQZmiUqp3rQN_I87YGQnnoKa-R5sPI6TvdnQ</a></div>
<div>Совет од нас: ЗА ТОЈ ОТРОВ ДА НЕ СЕ ДИШЕ, РЕЦИКЛИРАЈТЕ!</div><div><br></div><div>Këshillë nga ne: QË TË MOS THITHET AI HELM, RECIKLOENI!</div>
<div>Функцијата на нашите бели дробови е намалена и се повеќе отежнато дишеме. Дали размислувате на нас адолесцентите додека го палите отпадот?! </div><div><br></div><div>Funksioni i Mushkerive tona te bardha eshte zvogluar, dhe me shume veshtiresi marrim fryme.</div><div>A mendoni për ne adoleshentët kur bëni djegjen e mbeturinat?!</div>
<div>Pse te mos ket me shume kshtu drunje? - Nese duam qe te thithim ajer te pastert duhet ti lejme drunjet te jetojn. Të mos i prejmë drunjtë pasi që na varet jeta nga ato! </div><div><br></div><div>Зошто да нема повеќе вакви дрвја? - Ако сакаме да дишеме чист воздух треба да ги оставиме дрвјата да живеат. Да не ги сечеме бидејќи од нив зависи нашиот живот!</div>
<div>Keto rrugica nuk jane ndertuar per kot. Boshatisni rruget dhe bashkangjituni rrugicave te bicikletave.</div><div><br></div><div>Овие патеки не се направени залудно. Испразнете ги улиците и придружте се на велосипедските патеки.</div>