Смртоносни прошетки во СкопјеShëtitjet vdekjeprurëse në Shku
<div>Macedonia has the worst air quality in Europe // Македонија има најлош квалитет на воздух во Европа. // Maqedonia ka kaulitet me te keq te ajrit ne Europe</div> youtu.be What can be done to tackle air pollution in Europe and is a surge in support for green parties signalling a shift among voters?… READ MORE : http://www.euron...
<div><span style="font-size:16px;">МојВоздух - Знам што дишам // AjrinTim - E di qka thithi</span></div><div><br></div><div>Дознај ја загаденоста на воздухот преку 17 мерни станици низ Македонија oд 6 типа на загадувачи. Провери на МојВоздух!</div><div><br></div><div>Kuptoje ndotjen e ajrit nepermjet 17 stacioneve matese ne Maqedoni nga 6 lloje te ndotesve.Provoje ne AjrinTim!</div><div><br></div> mojvozduh.eu Дознај ја загаденоста на воздухот преку 17 мерни станици низ Македонија ид 6 типа на загадувачи. Провери на МојВоздух!
<div><b>Sëmurjet e frymëmarjes tek fëmijët dhe vdekshmërija tek foshnjet e posalindura</b> - pasojat direkte nga ndotja e ajërit. A do t'ju ndaloj kjo të ndërpreni ndërtimet dhe t'i pastroni rrugët më shpesh?</div><div><br></div><div><b>Респираторни заболувања кај децата и смртност кај бебињата - </b>директна последица од аерозагадувањето. Дали тоа ќе ве натера да го запрете градењето и да ги миете улиците почесто?!</div><div><a href="https://www.slobodnaevropa.mk/a/28110417.html">https://www.slobodnaevropa.mk/a/28110417.html</a></div>
<div>Јас спасив многу животи. Зошто ти го одземаш мојот?</div><div><br></div><div>Unë shpëtova shumë jetë. Pse ti po e merr timen?</div>
<div>Вие мислите дека дишеме чист воздух? - Грешите! Ова е тоа што ние го дишеме!</div><div><br></div><div>Ju mendoni se thithim ajër të pastër? - Gaboni! Kjo është ajo që ne e thithim! </div>
<div>Индустријата придонесува 18 % за предвремена смрт кај лица со срцеви или белодробни болести. <b>Користете филтри и зачувајте нечиј живот!</b></div><div><br></div><div>Industrioni sjell 18% vdekje te parakohshme tek njerezit prejsemundjve kardiake ose semundje te mushkeriv te bardha. <b>Përdorni filtra dhe mbroni jetën e ndonjërit!</b></div>
<div>Ty duke deshiruar ta ngrohesh shtepine i pren ndrunjte. Nuk mendon se po e pret ardhmërinë tënde.</div><div><br></div><div>Ти сакајќи да си го згрееш домот ги сечеш дрвјата. Не размислуваш дека си ја сечеш својата иднина.</div><div><br></div><div><a href="http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=10267&amp;mid=482&amp;tabId=1&amp;fbclid=IwAR1dyvWaiwruK_uwMJCWwE0xQZmiUqp3rQN_I87YGQnnoKa-R5sPI6TvdnQ">http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=10267&amp;mid=482&amp;tabId=1&amp;fbclid=IwAR1dyvWaiwruK_uwMJCWwE0xQZmiUqp3rQN_I87YGQnnoKa-R5sPI6TvdnQ</a></div>
<div>Совет од нас: ЗА ТОЈ ОТРОВ ДА НЕ СЕ ДИШЕ, РЕЦИКЛИРАЈТЕ!</div><div><br></div><div>Këshillë nga ne: QË TË MOS THITHET AI HELM, RECIKLOENI!</div>
<div>Функцијата на нашите бели дробови е намалена и се повеќе отежнато дишеме. Дали размислувате на нас адолесцентите додека го палите отпадот?! </div><div><br></div><div>Funksioni i Mushkerive tona te bardha eshte zvogluar, dhe me shume veshtiresi marrim fryme.</div><div>A mendoni për ne adoleshentët kur bëni djegjen e mbeturinat?!</div>
<div>Pse te mos ket me shume kshtu drunje? - Nese duam qe te thithim ajer te pastert duhet ti lejme drunjet te jetojn. Të mos i prejmë drunjtë pasi që na varet jeta nga ato! </div><div><br></div><div>Зошто да нема повеќе вакви дрвја? - Ако сакаме да дишеме чист воздух треба да ги оставиме дрвјата да живеат. Да не ги сечеме бидејќи од нив зависи нашиот живот!</div>
<div>Keto rrugica nuk jane ndertuar per kot. Boshatisni rruget dhe bashkangjituni rrugicave te bicikletave.</div><div><br></div><div>Овие патеки не се направени залудно. Испразнете ги улиците и придружте се на велосипедските патеки.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.