Ylä-Kallioinen
<div><span style="font-size:16px;">Ylä-Kallioinen</span></div><div><br></div><div>Ylä-Kallioinen oli Palokin koskireitin toiseksi ylin koski. Nimensä mukaisesti kosken pohjassa oli kallio, joka piti yläpuolisen Juojärven vedenkorkeuden tasaisena tietyn vaihteluvälin puitteissa....</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Ylä-Kallioinen, jota myös Yläkoskeksi ja Patoonkoskeksi  nimitettiin,  oli Palokin koskireitin toiseksi ylin koski. Kosken pohjassa oli kallio, joka piti yläpuolisen Juojärven vedenkorkeuden...
<div><span style="font-size:16px;">Ala-Kallioinen</span></div><div><br></div><div>Ala-Kallioinen oli jylhä, 400 metrin mittainen koski, jonka kuohujen kumu kantautui kolmen kilometrin päähän Varistaipaleen kylälle saakka. Vain kosken rannalla hirsimökissään asunut...</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Ala-Kallioinen oli jylhä, 400 metrin mittainen koski, jonka kuohujen kumu kantautui kolmen kilometrin päähän Varistaipaleen kylälle saakka. Kosken rannalla hirsimökissään asunut...
<div><span style="font-size:16px;">Multaväärä</span></div><div><br></div><div>Multaväärän niskalla oli hiekkapohjainen saari (yläkuvassa taustalla oikealla), jossa sijaitsi Kuopion urheilukalastajien vaatimaton mökki, Pömpeli. Saareen pääsi varsinkin vähän veden...</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Multaväärän niskalla oli hiekkapohjainen saari, jossa sijaitsi Kuopion Urheilukalastajain Yhdistyksen vaatimaton mökki, Pömpeli. Yläkuvassa keskellä näkyy kyseinen saari ja saaressa puiden...
<div><span style="font-size:16px;">Lapinkoski</span></div><div><br></div><div>Myös Lapinpesänkoskeksi kutsutulle Lapinkoskelle tunnusomaista oli sen niskalla sijainnut silta. Tämän rakennustavaltaan pukkisillan suunnitteli suojeluskunnan aluepäällikkö Julius Saaristo...</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Myös Lapinpesänkoskeksi kutsutulle Lapinkoskelle oli tunnusomaista sen niskalla sijainnut silta. Tämän rakennustavaltaan pukkisillan suunnitteli suojeluskunnan aluepäällikkö Julius Saaristo...
<div>Saunakoski</div><div><br></div><div>Jännät paikat. Taitaa nousta, kun on jo lähes haavissa. Saunakoski oli lyhyt ja kiivasvirtainen, noin 150 metrin mittainen koski, Sen pudotuskorkeus oli 2,8m. </div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Saunakoski oli lyhyt ja kiivasvirtainen, noin 150  metrin mittainen koski, Sen pudotus korkeus oli 2,8m. Saunakosken rannalla sijaitsi Palokin kansakoulu . Kosken ranta toimi koululaisten...
<div><span style="font-size:16px;">Kissakoski</span></div><div><br></div><div>Pohjoisempi Palokin maantien alittavista koskista oli nimeltään Kissakoski. Kuten viereisen Hapatoskosken, myös Kissakosken pudotuskorkeus oli 1,7m. Kesäisin kylän poikain hupina oli sukellella...</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Pohjoisempi Palokin maantien alittavista koskista oli nimeltään Kissakoski. Kuten viereisen Hapatoskosken, myös Kissakosken pudotuskorkeus oli 1,7m. Kesäisin kylän poikain hupina oli sukellella...
<div><span style="font-size:16px;">Hapatoskoski</span></div><div><br></div><div>Hapatoskoski oli toinen Maantienkoskista, jotka virtasivat Palokin maantiesillan ali. Vaikka koski oli lyhyt, oli se kuitenkin äkkinäiselle haasteellinen laskettava jyrkähkön pudotuksen vuoksi....</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Hapatoskoski oli toinen Maantienkoskista, jotka virtasivat Palokin maantiesillan ali. Vaikka koski oli lyhyt, oli se kuitenkin äkkinäiselle haasteellinen laskettava jyrkähkön pudotuksen vuoksi....
<div><span style="font-size:16px;">Sahakoski</span></div><div><br></div><div>Sahakosken voimaa. Vesimassat vyöryvät valtavien kivenjärkäleiden yli.</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Myös Palokinkoskena tunnettu Sahakoski, oli Palokinkoskista suurin.  Sen pudotuskorkeus oli 5,5 metriä. Kohisevat kosket kuuluivat luonnollisena osana Palokkiin. Kosken kohina oli nautittavaa...
<div><span style="font-size:16px;">Niskakoski</span></div><div><br></div><div>Niskakoski oli Palokin koskista ylimmäinen. Niskakoskella Juojärven vedet murtuivat 8 kilometrin mittaiseksi jylhäksi koskireitiksi, jolla ärjyvät kuohut, hiljaiset virrat, lammet ja järvet...</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com Niskakoski oli Palokin yhdeksästä koskesta ylimmäinen. Niskakoskella Juojärven vedet murtuivat 6,5 kilometrin mittaiseksi, 19,4 metrin pudotuskorkeuden jylhäksi koskireitiksi, jolla ärjyvät...
<div><span style="font-size:16px;">Kalamaja</span></div><div><br></div><div>​Kuopion Urheilukalastajien Yhdistyksen Kalamaja sijaitsi Kuismoniemessä, maantiesillan korvassa, Kissakosken rannalla.</div><div><br></div> palokinkosket.weebly.com 1922 Sahakosken sahan lopettamisen aikoihin sahayhtiö Hackman & Co. antoi Suomen Urheilukalastajain liitolle (SUKL) Palokissa omistamiensa koskiosuuksien kalastusoikeuden. Liitto puolestaan antoi...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.