Chůze po silnici
<div><span style="font-size:16px;">Chůze po silnici</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div><span style="font-size:16px;">Chůze po chodníku</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div><span style="font-size:16px;">Bezpečný chodec</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div><span style="font-size:16px;">Přecházení silnice</span></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div><span style="font-size:16px;">Pohyb po chodníku</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div>Na tomto místě se bojíme přecházet. Řidiči přijíždí k přechodu rychle a většina z nás neumí k pohledu za roh využít dopravní zrcadlo.</div>
<div>Tenhle přechod je bezva. Dobře se nám tu přechází.</div>
<div>K pohybu po městě rádi využíváme stezku pro pěší.</div>
<div>Na tomto místě bychom potřebovali přechod pro chodce. Špatně se nám přechází přes rušnou ulici.</div>
<div>Chůze kolem řeky je pro nás bezpečná. Dáváme pozor jen na cyklisty.</div>
<div>Na zmapování bezpečnosti Chocně jsme vyrazili z naší červené školy.</div>
<div>Bezpečný pohyb kolem školy nám zaručí dostatečně široký chodník.</div>
<div>Na náměstí se cítíme bezpečně díky kruhovému objezdu a množství přechodů.</div>
<div>Kvůli neřízenému pohybu aut před Lidlem je tu pro nás pohyb opravdu nebezpečný. Uvítali bychom jednosměrný provoz aut.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.