Ons medialandschap
<div><b>Hoe houden de verschillende mediagroepen de aandacht bij de eigen groep?</b></div><div><br></div><ul><li>De kranten en magazines onder één groep <b>verwijzen</b> in hun artikels <b>vaker naar elkaar </b>dan naar de concurrentie.</li></ul><div><br></div><ul><li>Zo proberen de groepen de <b>aandacht bij de eigen groep</b> te houden.</li></ul><div><br></div><ul><li><b>Voorbeeld</b>: De Morgen zal eerder naar een artikel van Het Laatste Nieuws verwijzen dan naar een artikel van De Standaard.</li></ul>
<div><b>Hoe verdient de VRT geld?</b></div><div><br></div><ul><li>Artikels schrijven en reportages maken <b>kost geld</b>. De mediagroep van de VRT, de openbare omroep, krijgt geld binnen <b>via de belastingen </b>en <b>via reclame</b>.</li></ul><div><br></div><ul><li>De andere mediabedrijven halen hun inkomsten voornamelijk <b>uit reclame</b> en<b> aankoopprijzen</b>.</li></ul>
<div><b>Hoe verdienen nieuwsmerken hun geld?</b></div><div><br></div><ul><li>De meeste kranten en magazines verdienen geld met <b>de aankoopprijs</b> die de lezers betalen, maar ook <b>met advertenties</b>.</li></ul><div><br></div><ul><li>Ze genieten ook van bepaalde <b>belastingvoordelen</b>. Hun verdeling wordt bijvoorbeeld <b>gesponsord</b> door de overheid.</li></ul><div><br></div><ul><li>Er zijn enkele <b>onafhankelijke media</b> als Charlie Magazine en Apache, die er bewust voor kiezen om (bijna) geen reclame te maken. Hun inkomsten komen dus <b>voornamelijk of uitsluitend van de abonnementen</b>.</li></ul>
<div><b>Trap jij in de clickbait-val?</b></div><div><br></div><ul><li>Sommige nieuwsmedia publiceren artikels met <b>sensationele titels</b>, in de hoop veel <b>kliks te verzamelen</b>. Website Newsmonkey doet dit wel eens.</li></ul><div><br></div><ul><li>Hoe meer kliks en views een website kan voorleggen, hoe <b>hoger het bedrag</b> dat zij kunnen vragen aan adverteerders.</li></ul><div><br></div><ul><li>Sensatieartikels zorgen wel voor inkomsten, maar halen ook <b>de betrouwbaarheid van het nieuws naar beneden</b>.</li></ul>
<div><b>Waarom publiceren verschillende media soms hetzelfde artikel?</b></div><div><br></div><ul><li>Omdat verschillende kranten deel zijn van <b>hetzelfde bedrijf</b>, nemen ze soms elkaars stukken over.</li></ul><div><br></div><ul><li>Dat spaart tijd en geld uit voor het mediabedrijf, maar zorgt voor <b>minder diverse media</b>. Dat heet ook wel <b>verschraling van het aanbod</b>.</li></ul><div><br></div><ul><li>Onlangs verscheen in Het Nieuwsblad en De Standaard bijvoorbeeld hetzelfde artikel over marathonloper Eliud Kipchoge. <b>De tekst was hetzelfde, alleen de foto's waren anders</b>.</li></ul>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.