Castelleres i castellers
<div>Mans que se situa encarat als baixos i, amb els braços estirats, subjecta els genolls del segon per evitar que caigui endavant.</div>
<div>Casteller que ocupa el primer pis del tronc del castell.</div>
<div>Casteller que forma part de la crossa.</div>
<div>Casteller de pinya que se situa darrere el baix i, amb el pit, intenta evitar que se'n vagi endarrere.</div>
<div>Mans que se situa entre dues crosses i, amb els braços estirats, subjecta la cama dreta d'un segon i la cama esquerra d'un altre segon.</div>
<div>Mans que se situa darrere les crosses i, amb els braços estirats, subjecta les cuixes dels segons pels costats.</div><div><br></div><div><br></div>
<div>Mans que se situa darrere el contrafort i, amb els braços estirats, subjecta el segon per les natges.</div>
<div>Mans que dona suport al primeres mans tot situant-s'hi darrere.</div>
<div>Mans que dona suport al segones mans tot situant-s'hi darrere.</div>
<div>Casteller que ocupa el primer pis del tronc del castell.</div>
<div>Casteller que ocupa el segon pis del castell.</div>
<div>Casteller que ocupa el tercer pis del castell.</div>
<div>Casteller que ocupa el quart pis d'un castell.</div>
<div>Casteller que ocupa el cinquè pis d'un castell.</div>
<div>Casteller que ocupa el sisè pis del castell.</div>
<div>Casteller que ocupa el setè pis del castell.</div>
<div>Casteller que ocupa el primer pis del pom de dalt del castell.</div>
<div>Infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet a l'enxaneta de pujar sobre seu i coronar el castell.</div>
<div>Infant que corona un castell. </div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.