MAA13 - Kotisivu (LAN)
<div><span style="font-size:16px;">Funktion jatkuvuus (MAA13)</span></div><div><br></div><div>Tarkastelussa funktion toispuoleiset raja-arvot ja funktion jatkuvuus.</div><div><br></div> www.youtube.com Tarkastelussa funktion toispuoleiset raja-arvot ja funktion jatkuvuus.
www.youtube.com Videolla tarkastellaan derivaatan määritelmän kahta eri esitystapaa sekä toispuoleisia derivaattoja. Mikä on derivoituvuuden ja jatkuvuuden yhteys?
www.youtube.com Funktion käänteisfunktio
<div><span style="font-size:16px;">Käänteisfunktion derivointikaava</span></div><div><br></div><div>Käänteisfunktion derivointikaava</div><div><br></div> www.youtube.com Käänteisfunktion derivointikaava
www.youtube.com Funktion raja-arvo plus- ja miinus-äärettömässä
www.youtube.com Raja-arvon ja epäoleellisen raja-arvon ero.
<div><span style="font-size:16px;">Epääoleelliset integraalit</span></div><div><br></div><div>Epäoleelliset integraalit eli eräs kurssin oleellisimmista asioista!</div><div><br></div> www.youtube.com Epäoleelliset integraalit eli eräs kurssin oleellisimmista asioista!
<div><span style="font-size:16px;">Jatkuva todennäköisyysjakauma</span></div><div><br></div><div>Jatkuva todennäköisyysjakauma sekä sen tiheysfunktio ja kertymäfunktio.</div><div><br></div> www.youtube.com Jatkuva todennäköisyysjakauma sekä sen tiheysfunktio ja kertymäfunktio.
<div><span style="font-size:16px;">Lukujono</span></div><div><br></div><div>Kerrataan ja syvennetään asioita lukujonoista</div><div><br></div> www.youtube.com Kerrataan ja syvennetään asioita lukujonoista
<div><span style="font-size:16px;">Lukujonon raja-arvo</span></div><div><br></div><div>Lukujono joko suppenee tai hajaantuu. Lukujonon raja-arvon tarkastelua.</div><div><br></div> www.youtube.com Lukujono joko suppenee tai hajaantuu. Lukujonon raja-arvon tarkastelua.
www.youtube.com Lukujonoa vastaavaa ääretöntä summaa kutsutaan sarjaksi.
<div><span style="font-size:16px;">Geometrinen sarja</span></div><div><br></div><div>Geometrinen sarja</div><div><br></div> www.youtube.com Geometrinen sarja
www.youtube.com Kahden muuttujan tyyppiä f(x, y) olevat funktiot!
<div><span style="font-size:16px;">Osittaisderivaatat</span></div><div><br></div><div>Kahden muuttujan funktion osittaisderivaatat, gradienttivektori sekä kriittiset pisteet.</div><div><br></div> www.youtube.com Kahden muuttujan funktion osittaisderivaatat, gradienttivektori sekä kriittiset pisteet.
<div>VÄLITESTI 1</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 2</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 3</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 4</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 5</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 1 RATKAISUT</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 2 RATKAISUT</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 3 RATKAISUT</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 4 RATKAISUT</div> www.matikkamatskut.com
<div>VÄLITESTI 5 RATKAISUT</div> www.matikkamatskut.com
<div>HARJOITUSKOE</div> www.matikkamatskut.com
<div>HARJOITUSKOKEEN RATKAISUT</div> www.matikkamatskut.com
<div><span style="font-size:16px;">MAA13 - Tehtävä 15</span></div><div><br></div><div><br></div> ggbm.at MAA13 - Tehtävä 15
<div><span style="font-size:16px;">MAA13: Tehtävä 24</span></div><div><br></div><div><br></div> ggbm.at MAA13: Tehtävä 24
<div><span style="font-size:16px;">MAA13: Tehtävä 30</span></div><div><br></div><div><br></div> ggbm.at MAA13: Tehtävä 30
<div><span style="font-size:16px;">MAA13: Tehtävä 70</span></div><div><br></div><div><br></div> ggbm.at MAA13: Tehtävä 70
<div><span style="font-size:16px;">MAA13: Tehtävä 273</span></div><div><br></div><div><br></div> ggbm.at MAA13: Tehtävä 273
<div><span style="font-size:16px;">MAA13: Tehtävä 142</span></div><div><br></div><div><br></div> ggbm.at MAA13: Tehtävä 142

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.