תקומתה של המנורה | מסע בעקבות סמל המדינה יעקב רוזנווסר