MAA12 - Algoritmit matematiikassa
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 1 - TEHTÄVÄT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v1.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 1 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v1ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 2 - TEHTÄVÄT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v2.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 2 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v2ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 3</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v3.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 3 - RATKAISUT</span></div> drive.google.com MAA12v3ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 4</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v4.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 4 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v4ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 5</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v5.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 5 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v5ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">Algoritmi - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Mikä on algoritmi? Kuinka allekkainkertolaskualgoritmi toimikaan?
<div><span style="font-size:16px;">Polynomien jakoalgoritmi - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan, kuinka polynomeja on kätevä jakaa jakokulmassa! Mikä on jakoyhtälö?
<div><span style="font-size:16px;">Nollakohtien ja tekijöiden yhteys</span></div><div><br></div><div>Nollakohtien ja tekijöiden yhteys (Recorded with http://screencast-o-matic.com)</div><div><br></div> www.youtube.com Nollakohtien ja tekijöiden yhteys
<div><span style="font-size:16px;">Korkeamman asteen polynomiyhtälöt - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Opitaan ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä tekijöihin jaon avulla käyttäen apuna polynomien jakolaskualgoritmia ja tulon nollasääntöä.
<div><span style="font-size:16px;">Numeerinen derivaatta</span></div><div><br></div><div>Kerrataan derivaatan määritelmä ja käydään läpi keskeisdifferenssi eli "2h"-derivaatta.</div><div><br></div> www.youtube.com Kerrataan derivaatan määritelmä ja käydään läpi keskeisdifferenssi eli "2h"-derivaatta.
<div><span style="font-size:16px;">Jatkuvuus joukossa ja Bolzanon-lause</span></div><div><br></div><div>Jatkuvuus joukossa ja Bolzanon-lause</div><div><br></div> www.youtube.com Jatkuvuus joukossa ja Bolzanon-lause
<div><span style="font-size:16px;">Puolitusmenetelmä - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan puolitusmenetelmä, jolla voidaan laskea likiarvoratkaisuja yhtälöille.
<div><span style="font-size:16px;">Iterointi - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Mitä tarkoittaa iterointi? Mitä funktion iterointi? Tällä videolla opit!
<div><span style="font-size:16px;">Newtonin mentelmä - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan tehokas numeerinen menetelmä funktion nollakohtien likiarvojen laskemiseksi.
<div><span style="font-size:16px;">Kiintopistemenetelmä - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Opitaan numeerinen menetelmä muotoa x = f(x) olevien yhtälöiden likiarvoratkaisuiden määrittämiseksi.
<div><span style="font-size:16px;">Suorakaidesääntö - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan suorakaidesääntö, jolla voidaan laskea pinta-alojen likiarvoja.
<div><span style="font-size:16px;">Puolisuunnikassääntö - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Puolisuunnikassääntö pinta-alojen likiarvojen laskemisesksi
<div><span style="font-size:16px;">Simpsonin sääntö - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Simpsonin säännöllä voidaan laskea likiarvoja pinta-aloille.
<div><span style="font-size:16px;">Määrätty integraali numeerisesti - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Kuinka määrätyn integraalin likiarvoja voidaan laskea?
<div><span style="font-size:16px;">15 Määrätty integraali.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 15 Määrätty integraali.pdf
<div><span style="font-size:16px;">14 Simpsonin sääntö.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 14 Simpsonin sääntö.pdf
drive.google.com 13 Puolisuunnikassääntö.pdf
<div><span style="font-size:16px;">12 Suorakaidesääntö.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 12 Suorakaidesääntö.pdf
<div><span style="font-size:16px;">11 Muutosnopeuden numeerinen määrittäminen.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 11 Muutosnopeuden numeerinen määrittäminen.pdf
<div><span style="font-size:16px;">10 Kiintopistemenetelmä.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 10 Kiintopistemenetelmä.pdf
drive.google.com 9 Newtonin menetelmä.pdf
<div><span style="font-size:16px;">8 Iterointi.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 8 Iterointi.pdf
drive.google.com 7 Puolitusmenetelmä.pdf
drive.google.com 6 Ratkaisujen olemassaolo ja lukumäärä.pdf
drive.google.com 5 Kompleksiluvut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">4 Korkeamman asteen yhtalot.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 4 Korkeamman asteen yhtalot.pdf
drive.google.com 3 Polynomien jaollisuus.pdf
drive.google.com 2 Polynomien jakoalgoritmi.pdf
drive.google.com 1 Algoritmi.pdf