MAA12 - Algoritmit matematiikassa
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 1 - TEHTÄVÄT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v1.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 1 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v1ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 2 - TEHTÄVÄT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v2.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 2 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v2ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 3</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v3.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 3 - RATKAISUT</span></div> drive.google.com MAA12v3ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 4</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v4.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 4 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v4ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 5</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v5.pdf
<div><span style="font-size:16px;">VÄLITESTI 5 - RATKAISUT</span></div><div><br></div> drive.google.com MAA12v5ratkaisut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">Algoritmi - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Mikä on algoritmi? Kuinka allekkainkertolaskualgoritmi toimikaan?
<div><span style="font-size:16px;">Polynomien jakoalgoritmi - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan, kuinka polynomeja on kätevä jakaa jakokulmassa!Mikä on jakoyhtälö?
<div><span style="font-size:16px;">Nollakohtien ja tekijöiden yhteys</span></div><div><br></div><div>Nollakohtien ja tekijöiden yhteys (Recorded with http://screencast-o-matic.com)</div><div><br></div> www.youtube.com Nollakohtien ja tekijöiden yhteys
<div><span style="font-size:16px;">Korkeamman asteen polynomiyhtälöt - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Opitaan ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä tekijöihin jaon avulla käyttäen apuna polynomien jakolaskualgoritmia ja tulon nollasääntöä.
<div><span style="font-size:16px;">Numeerinen derivaatta</span></div><div><br></div><div>Kerrataan derivaatan määritelmä ja käydään läpi keskeisdifferenssi eli "2h"-derivaatta.</div><div><br></div> www.youtube.com Kerrataan derivaatan määritelmä ja käydään läpi keskeisdifferenssi eli "2h"-derivaatta.
<div><span style="font-size:16px;">Jatkuvuus joukossa ja Bolzanon-lause</span></div><div><br></div><div>Jatkuvuus joukossa ja Bolzanon-lause</div><div><br></div> www.youtube.com Jatkuvuus joukossa ja Bolzanon-lause
<div><span style="font-size:16px;">Puolitusmenetelmä - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan puolitusmenetelmä, jolla voidaan laskea likiarvoratkaisuja yhtälöille.
<div><span style="font-size:16px;">Iterointi - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Mitä tarkoittaa iterointi? Mitä funktion iterointi?Tällä videolla opit!
<div><span style="font-size:16px;">Newtonin mentelmä - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan tehokas numeerinen menetelmä funktion nollakohtien likiarvojen laskemiseksi.
<div><span style="font-size:16px;">Kiintopistemenetelmä - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Opitaan numeerinen menetelmä muotoa x = f(x) olevien yhtälöiden likiarvoratkaisuiden määrittämiseksi.
<div><span style="font-size:16px;">Suorakaidesääntö - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Videolla opitaan suorakaidesääntö, jolla voidaan laskea pinta-alojen likiarvoja.
<div><span style="font-size:16px;">Puolisuunnikassääntö - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Puolisuunnikassääntö pinta-alojen likiarvojen laskemisesksi
<div><span style="font-size:16px;">Simpsonin sääntö - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Simpsonin säännöllä voidaan laskea likiarvoja pinta-aloille.
<div><span style="font-size:16px;">Määrätty integraali numeerisesti - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Kuinka määrätyn integraalin likiarvoja voidaan laskea?
<div><span style="font-size:16px;">15 Määrätty integraali.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 15 Määrätty integraali.pdf
<div><span style="font-size:16px;">14 Simpsonin sääntö.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 14 Simpsonin sääntö.pdf
drive.google.com 13 Puolisuunnikassääntö.pdf
<div><span style="font-size:16px;">12 Suorakaidesääntö.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 12 Suorakaidesääntö.pdf
<div><span style="font-size:16px;">11 Muutosnopeuden numeerinen määrittäminen.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 11 Muutosnopeuden numeerinen määrittäminen.pdf
<div><span style="font-size:16px;">10 Kiintopistemenetelmä.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 10 Kiintopistemenetelmä.pdf
drive.google.com 9 Newtonin menetelmä.pdf
<div><span style="font-size:16px;">8 Iterointi.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 8 Iterointi.pdf
drive.google.com 7 Puolitusmenetelmä.pdf
drive.google.com 6 Ratkaisujen olemassaolo ja lukumäärä.pdf
drive.google.com 5 Kompleksiluvut.pdf
<div><span style="font-size:16px;">4 Korkeamman asteen yhtalot.pdf</span></div><div><br></div> drive.google.com 4 Korkeamman asteen yhtalot.pdf
drive.google.com 3 Polynomien jaollisuus.pdf
drive.google.com 2 Polynomien jakoalgoritmi.pdf
drive.google.com 1 Algoritmi.pdf

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.