2-asis aukštas
<div>Mažoji sporto salė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Mažoji sporto salė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Didžioji sporto salė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Didžioji sporto salė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Aktų salė.</div><div>Nuotraukoje konkurso protų kovų</div><div>Gimnazijų lyga dalyviai.</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Aktų salė.</div><div>Nuotraukoje 25-osios laidos abiturientai Paskutinio skambučio šventėje.</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Koridorius link aktų salės.</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Muziejus</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 73 Informacinių technologijų mokytoja</div><div>Inga Rulienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 73. Informacinės technologijos</div>
<div>Chemijos laboratorija</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 71 Chemijos mokytoja Regina Vezbergienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 71 Chemija</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 70. Fizikos mokytoja</div><div>Ona Liškauskienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 70. Fizika</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 68. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui</div><div>Vilma Rimvydiene</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 67. Informacinės technologijos</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 66 Fizikos mokytoja Daiva Stančiauskienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 66. Fizika</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 65 Biologijos mokytoja Jurgita Skrebienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 65 Biologija</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Biologijos laboratorija</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 62. Biologijos mokytoja</div><div>Virginija Juknienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 62. Biologija</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 42. Dailės mokytojas</div><div>Kęstutis Paškevičius</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr.42. Dailė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 43</div><div>Muzikos mokytoja Ligita Dauderiene</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 43. Muzika</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 43 Muzikos kabineto paruošiamasis</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 44. Etikos mokytoja</div><div>Irmina Urbonienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 44. Etika</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 45. Matematikos mokytoja</div><div>Loreta Klimkevičienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 45. Matematika</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Tearto mokytoja, dramos būrelio „Draugai“ vadovė </div><div>Birutė Beresnevičienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Teatro klasė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 47. Istorijos mokytoja</div><div>Aušra Sučiliene</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 47. Istorija</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 48. Lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Smalinskienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 48. Lietuvių kalbos kabinetas</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 50. Lietuvių kalbos mokytoja Eglė Noreikienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 50. Lietuvių kalbos kabinetas</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Mokytojų kambarys</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Mokytojų kambarys</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 55. Anglų kalbos mokytoja</div><div>Lina Padelevičienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 55. Anglų kalba</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 56 Anglų kalbos mokytoja Rasa Širmulienė</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 56. Anglų kalba</div> www.mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 33. Socialinė pedagogė</div><div>Redita Šarapajevienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 34. Direktoriaus pavaduotoja</div><div>Almira Dambrauskienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 37. Spec. padagogė-logopedės kabinetas</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 37. Spec. pedagogė-logopedė</div><div>Angelė Vabalienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 40. Psichologė Norvilė Sučylaitė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 35. Lietuvių kalbos kabinetas.</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 35. Lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 38. Vaizdo peržiūrų klasė.</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 39. Tikybos kabinetas</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 39. Tikybos mokytoja Dalia Tabokienė</div> mintiesgimnazija.lt
<div>Nr. 43</div><div>Muzikos mokytoja Eglė Šarauskienė</div> mintiesgimnazija.lt

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.