<div><span style="font-size:16px;">Ohjaava opettaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Ennen opintoja</span></b></div><div><br></div><ul><li>saattaen vaihtomonialainen verkostoyhteistyö</li></ul><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen alkuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>Kohti ammattia- jakson toteutus omalta osaltaan</li><li>lähtötasotestit</li><li>osallistuminen HOKS-keskusteluun tarvittaessa</li><li>erityisen tuen tukitoimien laadinta osana HOKS:ia</li><li>yhteistyö erityisen tuen asioissa monialaisessa tiimissä</li><li>huoltajayhteistyö</li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Ohjaava opettaja</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Opintojen edetessä</span></div><div><br></div><ul><li>opettajan ja opiskelijan tukena erityisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa </li><li>osana HOKS:a olevien opiskelijan erityisten tukitoimien seuranta ja päivitys</li><li>laatii opintojen mukauttamisesityksen yhdessä opettajan kanssa perustutkinnoissa</li><li>osallistuu monialaiseen opiskeluhuoltotyöhön</li><li>mukana erityistä tukea saavan opiskelijan ero- tai keskeyttämisprosessissa</li></ul><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen loppuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>uraohjaus</li><li>valmistumisen tukeminen</li><li>työllistymisen tukeminen</li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Opettaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen alkuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>opiskelusisällöt, menetelmät ja oppimisympäristöt, miten opiskeltava asia liittyy tutkinnon perusteisiin ja tulevaan ammattiin</li><li>perehtyminen laaditun HOKS:in sisältöön ja kirjattuihin toimenpiteisiin</li><li>osallistuminen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, dokumentointi</li><li>toteuttaa sovittuja tukitoimia</li><li>osallistuminen mukauttamisesityksen laadintaan</li><li>perehdytys arviointiin omalta osaltaan</li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Opettaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen edetessä</span></b></div><div><br></div><ul><li>opintojen seuranta</li><li>antaa palautetta</li><li>opiskelijaan liittyvän tiedon reaaliaikainen dokumentointi Wilmaan</li><li>puuttuminen poissaoloihin nopeasti</li><li>valmentaminen, ohjaus ja opetus</li></ul><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen loppuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>työllistymisen tukeminen</li></ul><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">Vastuuopettaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen alkuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>Kohti ammattia -jakson/orientoivien opintojen toteutumisen vastuu</li><li>tutustuminen, tilat, avainhenkilöt</li><li>ryhmäyttäminen</li><li>perehdytys: ammattiala, ops, oppimismenetelmät ja -välineet, aikataulut, arviointi, Wilma</li><li>opiskelijoiden havainnointi, varhainen puuttuminen, mm. poissaolot</li><li>huoltajayhteistyö</li><li>sidosryhmäyhteistyö</li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Vastuuopettaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen edetessä</span></b></div><div><br></div><ul><li>säännölliset tapaamiset opiskelijaryhmän kanssa</li><li>henkilökohtainen ohjausammatti-identiteetin vahvistaminen ja uraohjausopintojen seuranta</li><li>opiskelijaan liittyvän tiedon reaaliaikainen dokumentointi Wilmaan</li><li>opiskelijoiden havainnointi, varhainen puuttuminen, mm. poissaolot</li><li>huoltajayhteistyö</li><li>moniammatillinen yhteistyö tarvittaessa</li></ul><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen loppuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>valmistumisen varmistaminen</li><li>työllistymisen tukeminen</li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Hoksaajaopettaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Ennen opintoja</span></b></div><div><br></div><ul><li>jatkuvassa haussa alaan liittyvät kysymykset ohjautuvat hoksaajalle</li><li>laatii jatkuvan haun kautta tulevan opiskelijan HOKS:n</li><li>paluu opintoihin keskeyttämisen jälkeen</li><li>uraohjaus</li></ul><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen alkuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>Laatii jokaiselle opiskelijalle HOKS:nosaamisen tunnistaminen</li><li>ohjaus alkuvaiheen orientoiviin opintoihin</li><li>kartoittaa miten opiskelija oppii</li><li>tuen tarpeet, yhteistyö, vastuuope, ohjaava ope, opo</li><li>huoltajayhteistyö tarvittaessa</li><li>rakentaa opiskelijan polun, tutkinnon osien kertyminen, ytojen integroituminen</li><li>työelämässä opittavat asiat</li><li>sopiva koulutus- tai oppisopimuspaikka</li><li>tutkinnon osat toisista tutkinnoista</li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Hoksaajaopettaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen edetessä</span></b></div><div><br></div><ul><li>tarkistaa HOKS:ia tarpeen mukaan tutkinnonosittain</li><li>työpaikalla tapahtuvan oppimisen ratkaisut</li><li>uraohjaus</li></ul><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen loppuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>työllistymisen tukeminen</li></ul>
<div><span style="font-size:16px;">Opinto-ohjaaja</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Ennen opintoja</span></b></div><div><br></div><ul><li>koulutusten markkinointi</li><li>opiskelijarekrytointi</li><li>peruskouluyhteistyö</li><li>yhteishaku, jatkuva haku, osallistuminen opiskelijavalintaan tarvittaessa</li><li>saattaen vaihto</li><li>uraohjaus </li><li>kielitestit</li></ul><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">Opintojen alkuvaiheessa</span></b></div><div><br></div><ul><li>selvittää saapumatta jääneiden tilanteen (yhteishaku) </li><li>yhteistyössä hoksaajan kanssa ohjaus alalta toiselle tai muuhun koulutukseen</li><li>saattaen vaihto -tietojen hyödyntäminen ohjauksessa</li><li>Kohti ammattia -jakson toteutus omalta osaltaan</li></ul><ul><li>uraohjaus</li></ul>
www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink