<div>Китова С. Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника [Текст] / С. Китова. – 2-ге вид. – Черкаси : Брама, 2003. – 224 с.</div><div>Праця є своєрідним путівником, що веде читача стежками пізнання вишиваних знаків та символів Середнього Подніпров'я у паралельному зіставленні їх з мистецтвознавчими, етнографічними, фольклорними та археологічними відповідниками.</div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Крвавич Д. П. Українське мистецтво [Текст] : навч. посібник. У 3 ч. Ч. 1 / Д. П. Крвавич, В. A. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2003. – 256 с.</div><div>Посібник в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій, розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності. В першій частині висвітлено витоки художньої творчості, духовні здобутки Трипілля, Скіфії, тавро-русів, що позначились на історичному розвитку українського мистецтва. </div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Захарчук-Чугай Р. В. Українська вишивка : альбом / Р. В. Захарчук-Чугай. – Львів : Аверс, 2008. – 72 с.</div><div>В альбомі показано доробок сучасних народних майстринь, які продовжують давню традицію українського вишивальництва, вивчають і повертають до життя забуті техніки й взірці, творчо переосмислюють традиційні орнаменти української вишивки.</div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Антонова Є. І. На весілля з рушниками (традиції і сучасність) [Текст] /</div><div> Є. І. Антонова. – Донецьк : Донбас, 2011. – </div><div>144 с.</div><div>Автор розповідає про традиції і звичаї українського народу в минулому та сьогоденні. Описує весілля та події пов’язані з ним. Висвітлює роль рушника не тільки як неодмінного атрибуту весільного обряду, </div><div>а й як життєвого символу України.</div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Захарчук-Чугай Р. В. Українське народне декоративне мистецтво [Текст] : навч. посібник / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342 с.</div><div>У посібнику проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в’язання тощо) як невід’ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу. Подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі.</div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Рушники Наддніпрянської України : альбом / упоряд. Т. Лозинський. – Львів, 2017. – 376 с.</div><div>У виданні представлені найкращі зразки вишитих і тканих рушників XVIII - поч. ХХ ст. із Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Черкащини. Дніпровщини. Твори зберігаються в державних та приватних збірках.</div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Нечипоренко С. Українська вишивка [Текст] / </div><div>С. Нечипоренко. – Київ : Майстер книг, 2010. – 159 с.</div><div>З видання читач дізнається про техніки вишивання, характерні розкольоровки для кожного регіону України, візерунки декоративних образів.</div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Штельмах В. Хай міцніє нитка роду [Текст] / В. Штельмах. – Київ : Самміт-книга, 2017. – </div><div>78 с.</div><div>У книзі читач знайде відомості про сакральний зміст вишиваних знаків на українських рушниках і сорочках, ознайомиться з авторськими роботами Валентини Сергіївни Штельмах.</div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div>Орел Л. Українські рушники. (Історико-культурологічне дослідження) [Текст] / Лідія Орел. – Львів : Кальварія, 2003. – 230 с. </div><div>У виданні, створеному на основі літературних, архівних і музейних джерел, розказано про історію та технологію виготовлення українського рушника, його місце в культурі і побуті українського народу.</div><div>Значна увага приділена сировині та технології виготовлення полотна, розкриттю функцій рушника у прикрашанні хати, у весільному та хліборобських обрядах, хрестинах тощо. </div><div><br></div> elib.nplu.org Електронна бібліотека 'Культура України'
<div><span style="font-size:16px;">Українські Рушники</span></div><div><br></div><div>Сайт порталу "Український Сувенір" присвячений українським рушникам. </div> rushnyk.ukrsov.kiev.ua Сайт порталу Український Сувенір присвячений українським рушникам. Статті, фотографії, галерея старовинних, винтажних та сучасних рушників.
<div>Наніашвілі І. М. Українська вишивка. Вишиваємо хрестиком та гладдю. Рушники. Вишиванки. Обереги [Текст] / І. М. Наніашвілі. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 190 с.</div><div>В книзі описані різноманітні техніки вишивання, матеріали, інструменти, види швів, розкрита символіка українського орнаменту та його регіональні особливості, подані схеми вишивки для українських рушників, скатертин, серветок, українських жіночих та чоловічих сорочок. Розповідається і про догляд за вишитими виробами. </div> www.thinglink.com Login - ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">Рушник — Вікіпедія</span></div><div><br></div> uk.wikipedia.org Рушник — Вікіпедія

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.