Detaljeret plan for Middelfart Marina marts 2018
<div>Der etableres et formidlingshus som et blåt sidestykke til det grønne naturcenter i Hindsgavl Dyrehave.Det skal danne ramme om naturformidling og undervisning om Lillebælt. Det er et af de dyreste enkeltelementer og forventes at blive et af de sidste ting, der realiseres. Det bygges ud i vandet g kræver derfor tilladelse af Kystdirektoratet.</div>
<div>Strandhusene har forskellige praktiske funktioner og kan</div><div>benyttes af marinaens brugere, foreninger, institutioner mm.</div>
<div>Det hidtidige ensartede asfalterede forløb hen ad</div><div>molen brydes af beplantningsfelter, der giver et varieret forløb og samtidigt virker trafikregulerende. Langs molen</div><div>etableres nye tiltag på nordøstsiden i form af</div><div>picnicplateauer og på sydvestsiden legestationer og en</div><div>anløbsbro. På spidsen af molen etableres et udsigtspunkt, hvor folk kan slå sig ned.</div>
<div>Servicekajen indrettes med de nye kraner, vaskepladsen og store arbejdsarealer. Samtidigt er</div><div>servicekajens faciliteter en forudsætning for etablering af en standardstativordning.</div><div>Det dobbelte slæbested og de gode tilkørselsforhold giver bedre forhold for sejlere med både på trailere.</div>
<div>Området til vinteropbevaring indskrænkes for at gøre plads til de nye vejarealer og erhvervsbyggeri. Det betyder, at bådene fremover skal stå i særlige pladsbesparende stativer, som for eksempel er tilfældet i Marselisborg Marina.</div>
<div>Strandarealet udvides, så der skabes en bredere og mere anvendelig sandstrand. Bag</div><div>stranden anlægges der mindre afskærmerede picnic- og solbadningsarealer. Stranden og</div><div>molen bindes sammen ved hjælp af det nye trædæk og strandhusene. Trædækket kan</div><div>bruges til tribune og samlingssted. Langs stranden vil det være muligt at finde spiselige</div><div>strandurter til sin aftensmad. I det grønne område bag stranden etableres fodboldbane, legeområde til store børn og på stranden en beachvolleybane.</div>
<div>Eventengen er en stor græsflade, som er skabt til at facilitere store arrangementer,</div><div>begivenheder, stævner og kulturelle tiltag. Over Russelbæk er tre gangbroer for gående</div><div>over til den nye grussti langs vinteropbevaringens beplantningshegn.</div><div>Mellem eventengen og den nye vinteropbevaringsplads udlægges byggefelter, hvor foreninger og erhverv får mulighed for at bygge. </div>
<div>Kajakklubbens ønske om at bevare den direkte udsigt og adgang til vandet foran</div><div>klubhuset er tilgodeset, og den nye indretning af marinaen tager hensyn til kajakklubbens medlemmer, der er marinaens ’bløde trafikanter’ overfor motor- og sejlbåde. Faciliteterne for kajakklubben bliver forbedret ved etablering af en yderligere</div><div>anløbsbro og en kajakundersejling på Broforeningen Hougs bro, så kajaksejlerne har mulighed for at sejle ud i Fænøsund uden at sejle via marinaens sejlergade.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.