Liikkuva VAAO, toimenpiteet
<div>Liikkeen integrointi ammattiaineisiin -pilotti</div>
<div>Vapaat liikuntatilat, ovet avoinna</div>
<div>Luokkatilojen välinehankinnat (jumppapallot, seisomapöydät, polkupyörät, aktiivituolit, puolapuut)</div>
<div>Yleisten tilojen välinehankinnat: pelipöydät ja ulkotilat (beach-kenttä, frisbeekorit, katukoris)</div>
<div>Hyvinvointipäivät ja tapahtumat: Artcherytag, keilaus, Tankofutis, Hyvinvointimessut.</div>
<div>Opiskelijoiden osallistaminen: sisut, raksa, kiinteistö, paka, hipe, cat, sote</div>
<div>Henkilöstön tiedostus: henkilöstöpäivät, infokahvit, eri viestintäkanavat (wilma, info tv jne.).</div>
<div><span style="font-size:16px;">VAAO:ssa saa liikkua!</span></div><div><br></div><div> ”Voidaaks me tulla pelaan?” “Ajateltiin, voitasko me pitää se Liikkuva VAAO -hetki, tai se mikä se nyt on?” “Meillä on neljä tuntia samaa ainetta ja ajateltiin kysyä omalta opelta, voitaisko tulla hetkeks pelaan.” Tämän kaltaisia kysymyksiä me liikunnan opettajat olemme viime aikoina kuulleet liikunta- ja kuntosalin ovella.</div><div><br></div> liikkuvaopiskelu.fi   ”Voidaaks me tulla pelaan?” “Ajateltiin, voitasko me pitää se Liikkuva VAAO -hetki, tai se mikä se nyt on?” “Meillä on neljä tuntia samaa ainetta ja ajateltiin kysyä omalta opelta, voitaisko tulla hetkeks pelaan.” Tämän kaltaisia kysymyksiä me liikunnan opettajat olemme viime aikoina kuulleet liikunta- ja kuntosalin ovella.
<div>Opiskelija- ja henkilöstökysely (toteutus kaupan- ja hallinnon opiskelijat)</div>
<div>Ammattiaineen opettajien kehittelemä toiminta yhdessä opiskelijoiden kanssa (hankkeesta resurssit)</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.