Pablo Picasso 1937 Guernica
<div>KOE JA KUVAILE</div><div><br></div><div><b>Värit ja muodot</b></div><div><br></div><div>Mitä värejä/muotoja/hahmoja näet? </div><div>Miten asiat on sommiteltu? </div><div><br></div><div><b>Liike ja tapahtumat</b></div><div><br></div><div>Minkälaisia asentoja tai liikettä kuvassa on? (näytä kehollasi)</div><div>Mitä kuvassa tapahtuu?</div><div><br></div><div><b>Tuoksut, maut, tunnelmat</b></div><div><br></div><div>Mitä tuoksuja tai makuja kuvassa voisi olla? </div><div>Mitä ääniä kuvassa kuuluu?</div><div>Minkälainen tunnelma kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvassa kiinnostaa/miellyttää/ärsyttää sinua?Missä kohtaa kuvaa haluaisit itse olla?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item209313851#l350">Lisää tehtäviä kuvan moniaistilliseen tutkimiseen</a></div>
<div>TUOTA KUVAA</div><div><br></div><div>Tee oma kantaaottava teos. Mikä asia maailmassa mielestäsi pitäisi olla paremmin? </div><div><br></div><div>Miten saisit ihmisten huomion ja voisit vaikuttaa heidän ajatteluunsa?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item223471905">Lisää ideoita omien kuvien tuottamiseen</a></div>
<div><b>LUE JA TULKITSE</b></div><div><br></div><div>Seuraaviin tehtäviin löydät vastaukset tutkimalla kuvaan lisättyjä aineistoja.</div><div><br></div><div><b>Konteksti</b></div><div>Mihin tarkoitukseen kuva on tehty?</div><div>Millainen henkilö kuvan tekijä on?</div><div>Millaisessa kulttuurissa kuvan tekijä on elänyt? </div><div><br></div><div><b>Kuvan viesti</b></div><div>Mitä symboleita kuvassa on?</div><div>Mitä kuvan värit, muodot ja sommittelu kertovat?</div><div>Mistä kuva kertoo?</div><div><br></div><div><b>Uskonto ja kuva</b></div><div>Onko kyseessä sakraali vai maallinen taide? </div><div>Mitä uskontoon liittyviä asioita kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Vertaile omaa elämääsi ja kuvan tekijän elämää. Mitä eroa ja mitä yhteistä löydät? (esim. kieli, kansallisuus, ikä, sukupuoli, uskonto/katsomus, perhetausta, asuinpaikka, kyvyt ja kiinnostuksen kohteet)</div><div>Mikä on kuvan viesti sinulle?</div>
<div>Taidehistorioitsija ja symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo kuvan symboliikasta</div>
<div>TEOKSEN TAUSTAA</div><div><br></div><div>Espanjassa sisällissodan aikana valtaan hamuavaa diktaattoria Francisco Francoa vastaan taisteli Espanjan alueelle erityisen voimakkaasti baskien kansa. He nimittäin kannattivat tasavaltalaista valtiomuotoa. </div><div><br></div><div>Franco halusi antaa opetuksen ja pelotella baskeja. Francon ystävä, Saksan nouseva diktaattori Adolf Hitler oli juuri hankkinut uusia sotakoneita. Franco kutsui Hitlerin testaamaan niitä baskimaahan. Näin toteutui Euroopan sivilisaation historiassa ensimmäinen kansanmurha. Sodissa oli toki ennenkin tapettu. Uutta tässä iskussa oli, että se kohdistettiin puhtaasti siviiliväestöön, ei muihin sotilaisiin. </div><div><br></div><div>Franco valitsi pommituksen kohteeksi Guernican kaupungin markkinapäivänä. Silloin paikalla oli nimenomaan naisia ja lapsia. Guernican kaupunki on perinteisesti Baskikansan pyhä kaupunki. Baskien pyhä puu ammoisista ajoista alkaen on ollut tammi ja Guernica on pikkukaupunki tammimetsän keskellä. Tällä symbolisella pommituksella Franco saattoi näyttää, että hän kykenee iskemään baskeja suoraan sydämeen. 12.4 1937 ilmaiskussa Guernican kaupunki tuhottiin lähes kokonaan. Franco luonnollisesti halusi pitää tekonsa salassa ulkomaailmalta.</div><div><br></div><div>Taidemaalari Pablo Picasso oli saanut kutsun maalata teoksen Pariisin maailmannäyttelyyn. Hän työsti alun perin toista aihetta, mutta kuultuaan Guernican kansamurhasta hän maalasi tämän teoksen. Kertoman mukaan näyttelyssä saksalainen upseeri kysyi häneltä ”tekö tämän teitte?”, johon Picasso vastasi: ”Ei vaan te”.</div>
<div>KUBISMI</div><div><br></div><div>Teos kuuluu tyylisuuntana kubismiin. Kubismin taustalla ovat maailman hahmottaminen geometristen muotojen kautta sekä tarkastelupisteiden vaihtaminen. </div><div><br></div><div>Todellinen maailma on kolmiulotteinen tila. Maalaus on vain kaksi ulotteinen. Kolmiulotteisuus tuodaan kuvaan siten, että asioiden tarkastelupisteitä muutetaan. Niitä ei nähdä vain yhdeltä puolelta vaan niitä on kuin kierrelty katsomassa takaa, ylhäältä, alhaalta, sivusta ja edestä. Sillä kerrotaan, että ne ovat tilassa, jossa on myös syvyyttä.</div><div><br></div><div><br></div>
<div>SYMBOLIIKKAA</div><div><br></div><div>Teoksen keskellä hevonen polkee jalkoihinsa miehen ruumista. Hevonen on vanha sodan symboli. Nykypäivän ihmiselle hevonen näyttäytyy suloisena eläimenä. Entisajan ihmisille hevosen näkeminen oli sama kuin nykyajan ihmiselle on nähdä panssarivaunu. Aaseja käytettiin rauhan töihin, hevosia käytettiin sodassa. </div><div><br></div><div>Miehen sota on loppunut, hänen kädessään pitämänsä miekka on katkennut. Picasso ei kuitenkaan halua kertoa vain epätoivosta ja kuolemasta. Miehen katkenneesta miekasta kasvaa kukka. Jotain parempaa on vielä tulossa. </div><div><br></div><div><br></div>
<div>SYMBOLIIKKAA</div><div><br></div><div>Teoksen värimaailma on harmaan sävyinen, tapahtumapaikka on kuin pimeä kellari. Se kertoo siitä, että Franco yritti salata tapahtuman. Kellarin katosta tulee esille ihmisen hahmo, joka näyttää valoa huoneeseen. Hän on Picasso, joka valaisee tapahtuman muille kertomalla, mitä Guernicassa on tapahtunut.</div><div><br></div><div>Valo pilkottaa myös oikeassa laidassa olevasta ikkunasta. Ikkunaa kohti kurottaa naisen hahmo. Hän pyrkii kohden valoisampaa ja parempaa tulevaisuutta. </div><div><br></div><div><br></div>
<div>SYMBOLIIKKAA</div><div><br></div><div>Vasemmalla puolella ylhäällä takana on Minotaurus, härkämäinen hirviö. MInotaurus oli antiikin Kreikan tarustossa viattomia neitoja syövä kaamea peto, jonka lopulta sankari Theseus onnistui tappamaan. Minotaurus symboloi mieletöntä, petomaista kuolemaa. Minotauruksen alapuolella on suruaan kiljuva äiti, kuollut lapsi sylissään. Äidin tuskan huutoa kuvaa hänen kielensä terävä muoto. </div><div><br></div><div>Äidin ja sylissä makaavan lapsen malli on kopioitu suoraan vanhoista ja lukuisista Pieta eli sääli maalauksista. Niiden aiheena on esittää ristiltä nostettu Jeesus kärsivän äitinsä: Neitsyt Marian sylissä. Tässä tapauksessa viittaus on Pieta maalaukseen todistaa baskikansa viattomuudesta. Kuten Jeesus oli viaton, niin olivat myös baskikansan äidit ja lapset, jotka ilmaiskussa tapettiin. </div><div><br></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">Perustiedot länsimaisen taiteen aikakausista</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Uskonnon ja taiteen suhde eri aikakausina</span></div><div><br></div> cdn.knightlab.com TimelineJS Embed
<div><b>Taustakuvan oikeudet:</b></div><div>Succession Picasso/ Kuvasto 2017 (Copyright)</div><div><br></div><div><b>Oikeudet tämän interaktiivisen kuvan sisältöihin</b> omistaa Opintokeskus Agricola yhdessä tekijöiden kanssa. </div><div>CC BY 4.0</div><div><br></div><div><b>Tekijät:</b></div><div>Symboliselitykset ja äänitiedostot: Liisa Väisänen</div><div>Taidehistorian aikajanan tekstit: Antti Huotari, Essi Ikonen ja Liisa Väisänen</div><div>Aikajanan kuvitus ja tekninen toteutus: Antti Huotari</div><div>Tehtävät: Mari Huotari, Essi Ikonen ja Niina Putkonen</div><div>Materiaalin kokoaminen ja toimitustyö: Essi Ikonen</div><div><br></div><div><b>Viittaustiedot:</b></div><div>Interaktiivinen kuva Pablo Picasson maalauksesta Guernica (2018). Verkkojulkaisussa Ikonen, E.(toim.) Lue Kuvaa. Agricola-opintokeskuksen julkaisuja 1. https://www.thinglink.com/scene/1015660881473699843</div><div>[päivämäärä jolloin viitattu]</div><div><br></div><div><b><a href="https://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/lue-kuvaa/id18080503">Lue Kuvaa verkkojulkaisu</a></b></div><div><br></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">Uskonnonopetus.fi - Taitoja elämään ja iloa oppimiseen</span></div><div><br></div><div>Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.</div><div><br></div> www.uskonnonopetus.fi Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.
<div>Kuva: <a href="http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica">Reina Sofia</a>n museo</div><div><br></div><div>Tutustu maalauksen syntyyn Reina Sofian sivuilla (englanniksi)</div><div><br></div><div><a href="http://guernica.museoreinasofia.es/en#introduccion">http://guernica.museoreinasofia.es/en#introduccion </a></div><div><br></div><div><br></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.